Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Driekoningen/Openbaring des Heren (Een nieuwe planeet)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Driekoningen/Openbaring des Heren (Een nieuwe planeet)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Driekoningen/Openbaring des Heren

Een nieuwe planeet

In deze tijd van uitverkoop,maar ook midden door het jaar kan men het meemaken dat bij de voordeur van een of ander winkelbedrijf er ruim vóór de openingstijd een lange rij wachtende staat. Onmiddellijk na opening stort die rij zich op de nieuwe fiets, het schroevendraaiersetje of de computer die daar tegen bodemprijs in de aanbieding zijn en men legt geld en goud en betaalkaart op de toonbank, want het is nu of nooit meer. De aanpalende buurlui vragen zich af wat daar te doen is, zij weten van niets. Er komt zelfs een buitenlander bij hen vragen of zij weten waar hier in de buurt voor weinig of niets enorm veel te halen is. "Ga daar maar eens kijken en kom ons, als je het gevonden hebt, maar eens vertellen hoe het daar zit”.

Het zou niet de eerste keer zijn dat juist degenen die in de buurt wonen, die het eigenlijk zouden kunnen weten, van niets weten, het aan hun neus voorbij laten gaan. Die van heinde en ver komen weten het wel, hebben er een aardige trip en heel wat van hun spaarcentjes voor over. Denk maar niet dat ze na afloop bij die sufferds van buren hun winstpakkers gaan uitstallen.

Die lange rij van gelukzoekers werd door de profeet Jesaja al beschreven. Daar voegen zich later in het verhaal van Mattheus nog een paar buitenlanders aan toe. Heel de toenmalige wereld is vertegenwoordigd, heeft er geld en goed en een lange reis voor over, maar de naaste omgeving weet weer van niets, behalve dan wat simpele zielen met hun schapen die altijd en overal in de rij moeten wachten. Vanuit hun dromen over een wereld van vrede en gerechtigheid zijn ze op zoek gegaan, eigenlijk naar een nieuwe planeet, want op de ons bekende scheen en schijnt dat niet te vinden te zijn. Natuurlijk is het een verrassing te ontdekken dat die nieuwe planeet met de woorden en daden als die van Jezus van Nazareth binnen onmiddellijk bereik is gekomen. In andere landen noemen ze dit de "Openbaring de Heren".

De schrijver van dit verhaal ergerde zich aan de onwetendheid en zelfs onwilligheid van zijn eigen mensen, die vlakbij de plek wonen waar die betere wereld een aanvang neemt of eigenlijk is hij bedroefd want hij zou het zijn eigen volk zo graag gunnen dat ze het geluk halen waar het te vinden is.

Dan kan hij nog steeds wel een beetje bedroefd zijn, want ook in onze streken is die nieuwe planeet van gerechtigheid en vrede binnen handbereik, terwijl hele massa’s het zoeken waar ze niet te vinden is. Waar is die dan te vinden? Wel doodgewoon op de grond waarop we staan en met de mensen waarmee we leven. De wortels van die wereld van Jezus van Nazareth zitten nog in de grond. Daar groeiden eertijds in Nederland scholen en ziekenhuizen op en missieposten in verre landen. De tijden zijn veranderd. Oude struiken zijn verdwenen, maar de aarde barst opnieuw open en vanuit het bekende wortelstelsel komen nieuwe gewassen te voorschijn, nieuwe gewassen, nieuwe vormen van medeleven, van vredelievendheid, van wereldbetrokkenheid en van rechtvaardigheid. Mensen die reageren op ongeluk, onrecht, onmin en ontsporing. Het staat vrij zelf nog iets beters te bedenken. Rond kijken en meedoen. Dat hoeft toch geen buitenlander te komen vertellen. U en ik zijn al op de hoogte, we hoeven niet in de rij te staan om mee te kunnen doen, het begin is allang gemaakt maar het mag nog meer bekend worden in ons eigen wereldje en daar buiten. En meedoen, dat heet dan: werken aan de "Openbaring des Heren" in deze tijd.

Uit de profeet Jesaja 60, 1-6

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: -­duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. -Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre,uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl