Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Het ideale gezin

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Het ideale gezin

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Het ideale gezin, wat is dat? Het ideale gezin van nu is in elk geval niet dat van vroeger. De tijd dat daarbij gedacht werd aan een ruime kinderschaar van 6, 8 of meer kinderen ligt nog niet zo ver achter ons. Vader verdiende de kost en moeder zorgde voor het huishouden. Saamhorigheid was vaak een kenmerk waardoor het toen toch kon. Daarna kwam het gezin met b.v. twee kinderen, liefst een jongen en een meisje.(De “rijkeluiswens” werd dat wel eens genoemd) Vader verdiende nog steeds de kost en moeder zorgde behalve voor het gezin ook voor de sociale contacten. Vervolgens komt daar het gezin met weer een paar kinderen meer. Vader en moeder hebben allebei een baan en verdienen de kost en nog wat meer soms beide in een deeltijdbaan om te kunnen wisselen in de zorg voor het huishouden, de sociale contacten en zo meer.

Op deze dag wordt kerkelijk stil gestaan bij het gezin van Jozef, Maria en Jezus. Het is nauwelijks te geloven dat deze samenstelling lang als ideaal heeft stand gehouden.

Dat ideale gezin zal er in de naaste toekomst wel weer anders uit zien, maar er zijn toch ook een groot aantal constanten in te vinden. Die komen opnieuw naar voren op de avonden van huwelijksvoorbereiding waarop de jonge mensen die gaan trouwen met elkaar van gedachten wisselen over hoe zij zich hun toekomstige gezin voor stellen. Soms is er nog nauwelijks of niet nagedacht over wel of geen kinderen of over hoeveel, maar over andere dingen beslist wel. Ze mikken in hun idealen bepaald niet lager dan ooit tevoren. Saamhorigheid, zorg delen voor het materiële, voor de contacten, voor de opvoeding, voor ieder afzonderlijk voldoende persoonlijke levensruimte, trouw, eerlijkheid en openheid en vriendschap. Het gaat dan zelfs nauwelijks over louter materiële waarden, want Godsvertrouwen, geloof dus en ook kerk krijgen hun plaats op de lange lijst van waarden die ze in hun gezin willen gaan inbouwen. Die zorg voor elkaar, waarover de eerste lezing van vandaag spreekt, is er natuurlijk ook bij, maar nog heel veel meer.

Dan ligt de vraag voor de hand: “Wie gaat dat allemaal verwezenlijken en doorgeven”. Daar kan maar één antwoord op zijn: “Niemand anders dan deze ouders van morgen zelf”. De inhoud wijkt niet zo veel af van vorige generaties. Toch zijn er wel degelijk ook aspecten die men vroeger belangrijk vond en nu niet meer. Maar wat vooral overduidelijk is: De vorm waarin, de manier waarop het in de toekomst zal gaan, in hun toekomst en die van hun kinderen, die zullen anders zijn. Niet alleen door hun inzet maar zeker ook door hun creativiteit. Er dient iets nieuws te worden verzonnen en ze zullen het doen ook.

Men zegt wel eens: “Uit die ideale gezinnen van vroeger en in die kerk van nu zie je vooral grijze hoofden”. Wellicht is dat over een aantal jaren nog steeds zo, maar dan van de zwarte en blonde hoofden van nu. Want het vraagt heel wat zorg en ook tijd om te verwezenlijken wat er nog steeds op het programma staat van zoveel jonge mensen die meer willen dan alleen maar geld en goed. Over Godsvertrouwen gesproken. Heeft die oudere generatie dat vertrouwen in God en in de nieuwe generatie voldoende recht gedaan? Goed om er dan meteen mee te beginnen. Hoe ouder we worden des te meer kans er is om te zien hoe het ideale gezin van de toekomst er uit ziet. Moge het zo zijn. Amen.

Lezing Jezus Sirach 3, 2-6.12-14

De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen; en de moeder recht gegeven over haar zonen. Wie zijn vader eerbiedigt krijgt vergiffenis van zonden, en als iemand die schatten verzamelt is hij die zijn moeder eert. Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen, en wanneer hij bidt wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de Heer vreest, eert zijn ouders. Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Op de dag dat je in nood zijt, wordt aan u gedacht; gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet. Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten, anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl