Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: de weg van de meeste weerstand

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

de weg van de meeste weerstand

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

“Het leven zit vol verassingen”, maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die van jongs af aan de wegen gaan die ze goeddeels zelf hebben gebaand. Ze hebben de Lagere School doorlopen, ze kiezen een beroep en dienovereenkomstige studie en leiden een leven als huisvrouw, als kapper, als secretaresse, boekhouder of in een ander eerbaar beroep en daarmee is verder de kous af. Ze kozen voor de veel benijde weg van de minste weerstand en dat lukte. Het zou een interessant studieonderwerp zijn om eens na te gaan of er veel zijn die dat zo lukt, want zeker is dat het bij velen heel anders loopt. Er zijn musici die hun leven slijten als computerprogrammeur, er is een postbode die de kost verdient met pijltjes gooien, er zijn machinebouwkundigen die als calculator door het leven gaan. Dit is een goed moment om eens even na te gaan hoe het in het eigen leven tot op heden is verlopen: allemaal volgens plan of zijn er toch omstandigheden geweest die een andere richting deden kiezen? Het past niet in een kerk, toch zou het wel een plaats zijn om eenieder die elders is uitgekomen dan gepland de vinger te laten op steken. Het zullen er veel zijn. We stellen onze levenskeuzes vaak bij vanwege onvoorziene omstandigheden of gewoon omdat we ontdekken dat onze begaafdheden ergens anders liggen dan zich aanvankelijk liet aanzien. Alweer een interessant studieobject: langs welke wegen zijn mensen soms terecht gekomen in de samenleving op de plek waar ze nu zitten?

Waarom deze vraagstelling? Om toch zeker uit te komen bij een veel kleinere, maar hoogst belangwekkende groep mensen die een totaal andere levensrichting en levensvulling hebben gekozen dan tevoren was uitgestippeld, zeker niet omdat ze zochten naar de weg van de minste weerstand, ook niet vanwege toevallig veranderde omstandigheden, maar wel omdat ze andere en zelfs hoge ambities hebben opgepakt, mensen die daarmee kozen voor de weg van de meeste weerstand. We kunnen die vinden in het verre verleden en in het heden, in verre landen en vreemde culturen, maar we mogen ze in elk geval ook wat dichter bij huis aan wijzen: Profeten, die hun wetboeken even lieten voor wat ze waren en die met woord en daad zich over de hoofden van hun dagelijks gehoor gingen richting tot de wereldbevolking. Dat was nieuw goed voor stevige weerstand. We lezen er vandaag van bij Jesaja. We lezen het omdat het helemaal past bij Jezus van Nazareth. Het was nog steeds nieuw en betekende meteen de weg van de meeste weerstand. De weg van een naamloze handwerksman in Nazareth lag voor Hem, maar Hij koos wetens en willens een andere weg, die Hij Gods weg noemde, uitgerekend toen Hem die het leven kostte. Als we de naam noemen van Albert Schweitzer, dan gaat het over een arts en geniaal musicus die een glanscarière inruilde voor geploeter in de binnenlanden van Afrika.Wist u trouwens dat moeder Theresa, een meisje uit een stadje in de Balkan, pas na een hele hoop weerstand van familie en kerkelijke bazen zich onder de allerarmsten in India mocht begeven. Het juist dit soort mensen die door heel de mensengeschiedenis heen nieuwe en onbegane wegen hebben ontsloten.

Vandaag worden wij uitgenodigd niet om van zulke mensen een studieobject te maken, maar wel om na te gaan of er misschien in onszelf toch minstens een beetje schuilt van die hogere ambities die leiden naar mensen buiten ons eigen-belangrijke kringetje. Er is immers nog een hele hoop ruimte tussen de weg van de minste weerstand en die van de meeste weerstand. We kunnen daar elke dag mensen tegen komen, vast niet binnen onze planning, maar voor wie we meer kunnen zijn dan alleen maar voorbijganger. De weerstand van buiten af zal wel mee vallen, aan die weerstand van binnenuit kunnen we wat doen.

Uit de profeet Jesaja 49, 3.5-6

De Heer had mij gezegd:
'Mijn dienaar zijt gij,
Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden'.
Van de moederschoot af
had Hij mij tot zijn dienaar gevormd
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de Heer in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Thans echter heeft Hij gezegd:
'Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de rest van Israël terug te brengen.
Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl