Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Het voordeel van het nadeel

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Het voordeel van het nadeel

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Het leven van sommige mensen kabbelt jarenlang voort zonder noemenswaardige rimpeltjes, voor anderen is het steeds een woeste bergstroom tussen de vele watervallen. De een zit het aardig mee, de ander zit het voortdurend tegen. De verschillen zijn groot, maar op een keer ontsnapt niemand aan ramp of tegenspoed: een been doet het niet meer zo goed of de eerste bril moet worden aangeschaft. Het begin is gemaakt, de rest volgt vanzelf. Het is uiterst leerzaam om te zien hoe medemensen daar mee om gaan. De geluksvogel, die nooit iets heeft meegemaakt en dus geen leerschool had, kan makkelijker verzinken in zelfbeklag dan de pechvogel die gewend is het pannetje bij het steeltje te nemen, de handen uit de mouwen te steken en zich er doorheen te werken. Wie manisch depressief is, is ziek en moet naar de dokter; geneesmiddelen tegen die depressiviteit worden steeds beter. Maar al die andere teneer geslagenen kunnen eens om zich heen kijken. Dan is daar die moeder van 6 kinderen die veel te vroeg haar man verloor, maar die alles wat hij vroeger deed erbij heeft genomen en die zich er doorheen vecht met kinderen die van haar hebben geleerd om naar de toekomst te kijken en die zelf naar je toe te halen. Daar is de weduwnaar die niets van huishouden wist, maar ook dat vrouwmoedig heeft opgepakt en de kinderen zullen het altijd weten: Hij heeft het toch maar gered met ons. Een jonge vrouw uit een gezin van twee dochters heeft van jongs af aan alles aan ziektes gehad die er maar te krijgen zijn en dan stond ook haar gebit nog eens helemaal scheef. Het is een vechtertje geweest die op school voor elk puntje knokken moest, maar die het nu prima maakt. Vrijwel iedereen kent van de TV die supergeleerde professor, een lichamelijk wrak in een rolstoel,maar een kei in zijn vak.

Waar halen zulke mensen de moed vandaan? “Zelfvertrouwen”, zeggen we dan en dat is waar. Wat is dat anders dan geloven in iets wat er nog niet is, maar wat er komen kan al ontbreekt elk inzicht hoe dat zal gaan. Gelovige mensen noemen het ook “Godsvertrouwen”, alles komt goed, Hij blijft met mij mee trekken. Geloof dus. Dan gaat het niet over het aannemen van allerlei diepzinnige waarheden over de Drieëenheid en zo. Dan gaat het over daadkrachtig werken aan het heden omdat dat geloof er is.

Sommige mensen raken in omstandigheden die weinig of geen toekomst bieden en toch is ook daar troost te vinden. Zij laten zich sterken door de solidariteit van anderen die er al even beroerd aan toe zijn. Gelovige mensen laten zich ook sterken door hun God die niet met wonderen voor de dag komt maar die ook solidair blijft en ze herkennen Hem in hun lotgenoten. Voor wie het zien en geloven wil is er altijd wel een positieve kant te ontdekken. In elke tegenvaller zit ook wel ergens een meevaller of om het met de woorden van een Amsterdamse voetballer te zeggen: “Elk nadeel heb se foordeel”. De gedachte is al eerder gelanceerd juist op een moment dat er geen enkel perspectief was, behalve dan die wensdroom, dat geloof in God en de toekomst die ook Hij niet zo maar ineens daar neer kon zetten. Op dat moment zei de profeet Jesaja: “Vat moed” en hij beschrijft dan een wereld waar doven weer horen en lammen lopen als ene kievit.

Deze dag in de Advent is er al eeuwenlang om zelfs de blinden toekomst te doen zien. Ontdek het positieve, al is het nog zo klein, en verheug u. Geloof in toekomst al is in de dorre vlakte van huidige woestijn nog weinig of niets daar van te zien.

In een oud latijns lied “Rorate” wordt zoiets gezongen van: “ Laat die gaven van geloof en optimisme maar eens naar beneden regenen”. Dat moet dan maar.

Jesaja 35,1-6a.10

Zo spreekt de Heer: Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te vergelden en om u te redden: Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen zijn naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl