Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: kwaliteitsbeoordeling

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

kwaliteitsbeoordeling

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als het om een echte kerstboom gaat is deskundig advies bij de kwaliteitsbeoordeling van groot belang, want de verkeerde keuze kan al na een week leiden tot een huis vol dennennaalden. Er zijn weinig betrouwbare deskundigen op dit gebied. Als leek gaan we dan af op de kleur van de naalden, de stand van de top en de takken en zo, maar dat is het uiterlijk en dat zet elk jaar weer velen op het verkeerde been. Als het om een auto gaat is deskundig advies van veel groter belang. Gelukkig zijn op dit terrein wel wat betrouwbare deskundigen te vinden, maar bij een tweedehandse blijft het een hachelijke zaak. Als leek kijk je eens naar de lak, werpt een blik onder de motorkap, klopt op het kofferdeksel en schopt een keer tegen de banden. Maar ook hier kan de beoordeling van voornamelijk de buitenkant leiden tot een complete ramp: onder de vijf graden start ie niet, er rammelt van alles en komt om allerhand onvoorzien niet door de keuring. Wat te doen om op een ietwat comfortabele en veilige manier over ‘sHeren wegen te kunnen rijden?

Nog eindeloos veel moeilijker en tegelijk van het allergrootste belang is het om mensen te vinden die kunnen adviseren bij het kiezen van een levensrichting, die de weg wijzen naar een betere wereld. Hoe die wereld eruit zou ziet daar hebben we wel zo’n beetje ene idee van: een wereld waar de grote tegenstellingen en vijandigheden zijn weggevallen. Dan noemen we met de profeet Jesaja de leeuw en het lam die samen gaan, ruziemakers en vredestichters die tot een vergelijk komen, de adder en het kind, de sluwe slimmerik en de argeloze, die samen twee verstandige mensen worden. Heel de aarde van liefde vervuld! Ja, we weten wel waar we naar toe willen, maar nu nog het selecteren van de betrouwbare deskundige die ons daar naar toe leidt. Zoals op velerlei gebieden zijn er ook hiervoor velen die zeggen deskundig en betrouwbaar te zijn: Alle politici zeggen dat van zichzelf, maar ook geestelijke leiders, therapeuten en noem maar op, alle handelaren in materiele of geestelijke zaken zeggen te weten waar die gelukkiger en betere wereld te vinden is en hoe we daar kunnen aanlanden. Dan moet u zo stemmen, dit doen en dat kopen. Het kiezen van een goede adviseur is een hachelijke zaak en daarom putten we opnieuw uit de H.Schrift die beschrijft en zelfs aanwijst wie zo’n adviseur is. Het is er een, zoals de profeet Jesaje al beschreef, waarop Gods Geest rust, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde tot God en medemens. Het is degene die juist niet oordeelt naar uiterlijke schijn, maar die diepste motieven weet te achterhalen en die niet luistert naar die mooi praters maar die de kleinen recht verschaft. Hiermee is de kwaliteit van het oordeel over de te bewandelen levensweg beschreven. We weten dat Jezus van Nazareth zo’n adviseur was in woord en daad. Ook wijzelf zijn in staat tot betrouwbare kwaliteitsbeoordeling van de te bewandelen levensweg voor onszelf en voor elkaar als we ons die eigenschappen van deze adviseur eigen maken.

Om te beoordelen wat de werkelijke waarde is van Advent en Kersttijd voor een betere wereld daarvoor kunnen we als een betrouwbare verkoper voorbij zien aan de uiterlijkheden van groen en glitter en er bijvoorbeeld op letten of we tenminste een mens uit onze omgeving een beetje gelukkiger hebben kunnen maken.

Jesaja 11,1-10

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond, en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen te samen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang! Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken: alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn!

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl