Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Feest binnenkort

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Feest binnenkort

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Er gaat een feest georganiseerd worden, een jubileum of een markante verjaardag. Dat vraagt aanzienlijke voorbereiding, want beter geen feest dan een mislukt feest. De plaats waar het gevierd wordt kan belangrijk zijn en natuurlijk wat te eten en te drinken. Nog belangrijker zijn de uitnodigingen: op tijd en aan wie. In een beetje uitgebreide familie of vriendenkring zijn er dan altijd van die twijfelgevallen, altijd wel een of meer waar soms jarenlang geen contact mee is geweest vanwege een klein of groot meningsverschil of een of ander voorval. Maar het feest is pas compleet als echt iedereen er is en zo maar een uitnodiging zal dan niet voldoende zijn. Er moet bij die ander en ook bij de feesteling ruim van te voren een en ander gebeuren om over het verleden heen te kunnen stappen. De nieuwe toenadering moet met takt worden aangepakt. Als dat lukt is het grootste deel van het feest al geslaagd.

Gebrek aan voorbereiding kan tot een debacle leiden. Onlangs was er in de Europese cultuurstad Rotterdam een enorme groots opgezette opera te beleven. Alles was er uit de kast gehaald: schepen op de Maas, plaats voor vele duizenden bezoekers. Maar de generale repetitie was kennelijk overgeslagen: Het orkest was niet te zien en het geluid kwam zo hard uit de speakers dat het niet als muziek te herkennen viel, er voeren boten af en aan, maar het afmeren ging meer dan moeizaam, het begon te regenen en de soliste schoof uit op de gladde planken, de lichtspots stonden gericht op iemand die met de rekwisieten bezig was terwijl de actieve solist door het duister werd omgeven. Goed dat Verdi zelf het niet heeft hoeven te beleven. Natuurlijk valt er dan te lachen, maar met een kaartje van 50 gulden in de hand, lijkt dat lachen op dat van die boer met die kiespijn. Nee een festijn dient degelijk voorbereid, alleen maar er naar uitzien en afwachten is niet genoeg.

Er gaat een feest georganiseerd worden. Kerstfeest , feest van vrede toch! We pakken het oude droombeeld van zo velen weer op, van die profeet Jesaja waarvan we lezen, van Jezus van Nazareth, maar vooral het droombeeld van die miljoenen die nauwelijks weten wat vrede is. Het feest komt er aan dus moeten we alles uit de kast halen om ook echt vrede te kunnen vieren. Wereldwijd blijkt het een heel probleem, want na altijd weer oorlog voorbereiden overvalt het ons als er toenadering tussen strijdende partijen plaats vindt. Wat moeten we daar mee aan? We hebben trainingsplaatsen voor terroristen en daarnaast weer voor antiterroristen, maar waar zijn de trainingsplaatsen voor vredestichters? Het is zelfs vlak bij huis al een heel probleem. Wie nodig ik uit mijn eigen wereldje voor dat vredesfeest, hoe pak ik het aan om mezelf en die verloren relatie met vriend of familielid weer te herstellen, niet om alles weer eens te gaan ophalen en door te praten, maar om er overheen te stappen en samen feest te vieren? Aan de entourage zal het niet ontbreken, maar nu toch vooral waakzaamheid, creativiteit en vooral actieve goede wil gevraagd. We zijn er niet in getraind, het vraagt tijd, voorbereiding. Dus niets meer uit stellen, er zijn nog slechts vier weken te gaan en dan mag er niemand meer ontbreken zodat het feest compleet is, want beter geen feest dan een mislukt feest. De generale repetitie kan vandaag beginnen.

Jesaja 2,1-5

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat, oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij zullen zeg­gen: 'Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons zijn wegen wij­zen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, het woord van de Heer uit Jeruzalem. Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspreken over de talloze naties. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trek­ken tegen een ander, en niemand zal nog leren oorlog voe­ren. Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl