Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Bescheidenheid

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Bescheidenheid

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Gevraagd: Een allround manager met brede theoretische achtergrond en ruime ervaring, creatief, dynamisch en sterk in de omgang met collega's en mensen van de werkvloer, flexibel, daadkrachtig en met sympathieke uitstraling. Het is duidelijk, deze advertentie vraagt naar een duizendpoot met de meest fantastische eigenschappen. Degene die meent deze eigenschappen allemaal te hebben moet een hoge eigendunk hebben, maar één eigenschap dient hij of zij in elk geval niet te hebben: bescheidenheid.

Toch wordt bescheidenheid algemeen als een deugd beschouwd. Het is prettig om met bescheiden mensen om te gaan. Je hoeft voor hen niet op je tenen te lopen, je mag zijn wie je bent, je hoeft niet bang te zijn aan de kant te worden geschoven of te worden overbluft. Dat is waar en toch vraagt onze samenleving niet naar bescheiden mensen want die melden zich zeker niet op zo'n advertentie. Iemand met een beetje talenten wordt al gauw aangespoord niet te bescheiden te zijn en daarbij sluit een Duits spreekwoord aan: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, bescheidenheid siert de mens, maar zonder die deugd schop je het verder.

Wat dan te denken van het tegenovergestelde: eigendunk, hooghartigheid, vrijpostigheid en dergelijke? Als een ander die eigenschappen heeft hebben we er een hekel aan, want het is een concurrent die ons aan de kant schuift, die zich desnoods over de rug van anderen naar boven werkt. Al duizenden jaren geleden, zoals we ook in het Oude Testament lazen, vond men dat verwerpelijk en natuurlijk vooral degene die in die concurrentieslag niet mee kan: de zwakke, de domme, de oude, de jonge, de gehandicapte, de arme, voor deze is dat zeer verwerpelijk. We hebben een aardig lied voor degene die daar juist niet bij hoort: Het is moeilijk bescheiden te wezen als je ze goed bent . . . . Toch weten we dat Jezus van Nazareht , in navolging van God zelf, het juist opneemt voor de zwakken en een pleidooi houdt voor bescheidenheid van de sterke.

Als we de geschiedenis van het christendom doorlopen blijkt dit een hooggeprezen maar vaak ver verwijderd ideaal te zijn, in het leven van de gewone burger, maar zeker ook in dat van hoogwaardigheidsbekleders. De hoed die zij zichzelf op het hoofd zetten kon niet hoog genoeg, de kroon die zij zichzelf toe bedachten had aan één verdieping niet genoeg. Het leven van toen en nu hangt aan elkaar van ellebogenwerk, van praalzucht en opschepperij. Ja, het is moeilijk bescheiden te wezen.

Gelukkig zijn er niet-christenen, maar ook christenen die dat ideaal koesteren en die het ook lukt ernaar te leven. Jezus zelf is er alweer een uitgesproken voorbeeld van. Hij maakt ons erop attent dat we blij mogen zijn dat God zelf zo is, want anders hadden wij simpele mensen geen enkele kans. Hij schuift niet zichzelf maar juist de zwakke naarvoren, altijd weer. Inderdaad, dat staat haaks op wat wij van anderen en wellicht ook van onszelf gewend zijn. Dat te matigen of er mee op te houden is nog moeilijker dan ophouden met roken. Het ene komt de eigen lichamelijke gezondheid en die van anderen ten goede zoals uit de tekst op een pakje sigaretten valt af te leiden. We hebben nog geen artikelen waarop bescheidenheid als weldaad voor de geestelijke gezondheid staat aangeprezen. Misschien toch een idee, want we vergeten zo gemakkelijk wat we eigenlijk goed weten.

Lezing Uit Jezus Sirach 3, 17-18.20.28-29

Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, en gij zult meer geliefd worden dan iemand die geschenken uitdeelt. Hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge genade vinden bij God. Want groot is de macht van de Heer maar Hij wordt geëerd door de nederigen. Voor de kwaal van een hoogmoedige is er geen genezing, want het kwaad wortelt in zijn hart. Een verstandig mens overweegt gaarne spreuken, en de wijze droomt van een aandachtig gehoor.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl