Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: gediplomeerd christen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

gediplomeerd christen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als je in onze Nederlandse samenleving een gerespecteerde plaats wilt gaan innemen dan moet je de nodige diploma’s te kunnen laten zien. Dat is dikwijls nog niet genoeg. Je relaties en je komaf kunnen minstens zo belangrijk zijn. In andere landen ligt dat niet veel anders, maar u zult ver moeten reizen om nog eens te vinden wat je hier ten lande kunt aantreffen als inscriptie op een grafsteen: Hier ligt “doctor of ingenieur” die en die. Zelfs op je tocht naar de eeuwigheid wordt de titel als aanbeveling meegegeven. Of dat in Gods eeuwigheid veel indruk zal maken mogen we betwijfelen. In onze wereld zijn diploma’s heel belangrijk, al begint dat onder Amerikaanse invloeden wat af te zwakken. Een diploma moet een bewijs zijn van kennis, wijsheid, van vaardigheid en een zekere ervaring, maar dat blijkt in de praktijk lang niet altijd te kloppen. Daarom gaat men steeds meer over tot de opvatting: “Laat maar eens zien waartoe je in staat bent”.

Een gerespecteerde plaats in Gods eeuwigheid, of we die nu hemel, paradijs of hoe dan ook noemen lijkt op het eerste gezicht onder dezelfde geschreven of ongeschreven wetten te vallen. Wij leerden: Je moet minstens gedoopt zijn, liefs aangevuld met Eerste Communie en Vormsel en trouwen in de kerk. Met doopdiploma en goede kerkelijke relaties zat je goed. Dat er dan een groot probleem is voor de miljarden niet christenen moet toch minstens tot enige ongerustheid over deze gedachte leiden.

Vandaag vernemen we echter dat zowel in het Oude Testament als ook in de visie van Jezus Christus voor die massa’s met de meest vreemdsoortige filosofische of geloofsopvattingen echt niet elke kans verkeken is. In beginsel wordt daar niemand uitgesloten van Gods zaligheid en zegen; het geloofsdiploma dat je kunt overleggen en je relaties en afkomst schijnen er nauwelijks iets toe te doen. Wel: Wat ben je waard in de praktijk van het menselijk leven en verder: Heb je je weten te wringen door de enge poort die leidt naar God? De een wordt daarbij geholpen door de weg die Jezus Christus ons voor ging. Daar dient een kerkgenootschap voor als het goed is. De ander vindt zijn steun in een ander bedding. Leven als goed medemens is een voorwaarde, maar dan die enge poort naar God. Die poort wordt in ons leven soms bijna dichtgeduwd: Onze bezigheden met onszelf en met geld en goed zorgen daarvoor, zwaar getob met de gezondheid kan die toegang vernauwen, het verlies van een dierbare, de tijdgeest kan ons zelfs beletten die poort nog te vinden, want als je met de grote stroom mee gaat drijf je totaal de andere kant op. Jezus laat duidelijk weten dat een soort christelijk diploma dat al bij voorbaat toegang geeft, niet bestaat. Evenmin bestaat er zo’n Joods , Islamitisch of Hindoeïstisch diploma. Eenieder moet het met pijn en moeite verwerven en volhouden.

Het is met enige bezorgdheid dat we zien hoe veel moslims in ons land zich vele malen per dag in gebed tot Alah keren. Bezorgdheid omdat we tegelijk waarnemen dat veel christenen nog niet een keer per jaar een gebed over de lippen krijgen. Die poort naar God is niet eens zo heel eng, maar wel als we ons te dik maken alleen over ons eigen ik. Een christelijk verleden is geen toegangsbewijs. Ons wordt vandaag gezegd: Laat maar eens zien wat je als christen waard bent.

Uit de profeet Jesaja 66, 18-21

Dit zegt de Heer: 'Ik ken hun werken en hun gedachten. Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaard gebleven zijn zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet hebben aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen. En op paarden en wagens, in karossen, op muildieren en dromedarissen zullen zij uit alle volkeren uw broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als een offergave, zoals de Israëlieten in reine vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten', zo spreekt de Heer.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl