Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: drukbestendige verbinding

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

drukbestendige verbinding

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: R.J. Schreurs (zondag 19 december 2004 , 4e adventszondag, jaar a)

Ik wens u een goede aanloop naar het Kerstfeest.

Bij de aanbouw van een huis of wooncomplex is het verbazingwekkend om te zien hoeveel leidingen daar doorheen lopen. Die komen allemaal meer of minder onder druk te staan en dat gaat meestal goed, want die leidingen zijn drukbestendig vooral als er een stevige mantel omheen zit. Toch kan het ook wel eens fout gaan bij het boren van een gaatje of gewoon zomaar ineens. Dan spuit het water tegen het plafond of er hangt een gaslucht in huis. Laat zoiets vooral niet tijdens de kerstdagen gebeuren. Goed onderhoud doet veel onheil voorkomen.

Nog veel meer leidingen verbinden ons met elkaar, met familie, vrienden, collega's. Die staan meestal niet onder druk, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen dat die druk geleidelijk of ineens enorm oploopt. Vrienden doen soms iets heel onverwachts: ze vergeten je verjaardag, blijven weg als je ziek bent. Je biedt je vriend iets te koop aan en het wordt bij de concurrent gekocht. Niks aan de hand als je samen een oorlog of andere kritieke momenten hebt meegemaakt. Of er is een ruzie ontstaan tussen ouders en kinderen,er vallen harde woorden, maar de verbinding wordt niet verbroken, de hand blijft uitgestoken, want ze hebben eerder al nachten bij hun zieke kind gezeten. Collega's die samen de spanning van een dreigend faillissement hebben overwonnen laten elkaar niet gauw vallen. Er zit een stevige mantel omheen. Als het niet de mantel der liefde is dan de mantel van collegialiteit of zoiets.

Alleen in moderne films loopt het meestal slecht af: Ik hou van jou, zolang je gezond bent, zolang je er goed uitziet, tot het geld op is of zolang je precies doet wat ik van je verwacht. Je moet er niet aan denken dat zoiets juist tijdens de kerstdagen voor de dag komt. De dagelijkse werkelijkheid ziet gelukkig beter uit, want de genoemde mantel is goed en dus druk bestendig. Een rampenfilm kan alleen interessant zijn als je hem zelf niet hoeft mee te maken.

Jozef, uit het evangelie van zojuist, de verloofde van Maria past al helemaal niet in zo'n rampenfilm al leek een huwelijksramp zich aan te bieden. Hij had van zijn toekomstige vrouw graag een kind gehad op gepaste tijd na hun huwelijk. Maar nog vóór het huwelijk bleek Maria al in verwachting van een kind. In zo'n situatie komt de verbintenis onder zware druk te staan. Het mag dan waar zijn dat ook voor Jozef het gegeven niet onbekend was dat grote helden geboren worden zonder dat de vader aangewezen kan worden. In de geschiedenissen van India, Mesopotenië en Egypte was dat voor helden een gebruikelijk verhaal. Maar je zult maar de vriend zijn van zo'n zwanger meisje. Jozef had er duidelijk moeite mee. In het verhaal geeft hij ons wel een les.

De echte liefde, de mantel der liefde, tussen rechtschapen mensen gaat verder dan wat men in films weet voor te schotelen. Als je kind aan de drugs is, je broer zijn hele vermogen heeft vergokt of je man iets onvergeeflijks heeft gezegd dan kan het zijn dat zo gauw de omstandigheden wat veranderen, dat er dan toch weer ruimte komt om de verbinding te herstellen, misschien zelfs te verstevigen. Vele nachtjes erover slapen kan al veel doen. Dan krijgt de droom een kans, de droom van een weg van ruimhartigheid. Jozef had daarmee de kerstdagen goed voorbereid zodat die geboorte van Jezus in die stal toch een echt feest werd en vredesfeest, want Maria en hij hadden een liefdesverbintenis opgebouwd, die drukbestendig was.

Wij hebben nog een weekje om ook zo dat vredesfeest voor te bereiden.

Matteüs 1, 18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden'. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt: 'Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven'. Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl