Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Daden van goedheid willen zien

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Daden van goedheid willen zien

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar, 12 december 2004, derde zondag van Advent (a)

Herstel van relaties: Daden van goedheid willen zien

"Het was niks. Het is niks en het zal nooit wat worden". Dat is de levenswijsheid van sommige mensen. Alles is zwart en negatief.De levenspartner doet nooit iets goed. Anderen in de familie zoeken altijd ruzie. De gemeenteraad en de wethouders hebben het slecht voor met het dorp en zijn alleen maar bezig met zichzelf. De landelijk politici zijn alleen maar schrapers en zakkenvullers en in de wereldpolitiek zijn ze al geen spat beter. En al die mensen in verenigingen. Die willen toch alleen maar de baas spelen. Dat ze toch thuisblijven. En vrijwilligers in kerken en stichtingen, moeten zich nergens mee bemoeien. Er gebeurt van alles zeggen de zwartkijkers, maar het is niet veel goeds. De fles is al weer halfleeg. Mensen van godsdiensten voeren alleen maar oorlog. Kortom:

"Het was niks. Het is niks en het zal nooit wat worden".

Natuurlijk zult U net als ik ook wel eens een negatieve bui hebben. Zien we het leven wel eens somber in. Natuurlijk gaat het ook lang niet allemaal goed in onze wereld, maar je moet het mooie, het goede, het wonderlijke ook willen zien.

Dat zegt de profeet Jesaja in elk geval: "Laat de woestijn juichen en het dorre land zich verheugen, want de wildernis zal weelderig bloeien als de krokus", schrijft hij. Misschien zie je alleen dor en droog woestijnland, maar Jesaja, gelooft, hoopt en voorspelt, dat er iets nieuws gaat beginnen. Houdt moed. De ogen van de blinden worden geopend en de oren van de doven gaan wijd open. Blijdschap en vreugde zullen je tegemoet komen.

Jesaja is de profeet van de hoop, die al ziet dat het eens Kerstmis moet worden, die het ook nodig vindt, dat de woestijn gaat bloeien, dat de wereld van zijn tijd verandert. Jesaja wil laten horen dat het de moeite waard is om je ogen open te doen en je oren open te zetten en je handen uit de mouwen te steken om de wereld tot bloei te brengen, om het licht van God te laten schijnen. De menswording van God mogelijk te maken.

Dat was nodig voor zoveel zwartkijkers in zijn tijd. Natuurlijk zijn er vandaag de dag nog steeds veel zwartkijkers en is natuurlijk ook lang niet alles even mooi, maar met Jesaja mogen wij met z'n allen zeggen: Doe je ogen en je oren open en doe mee om het rijk van God mee gestalte te geven. Zie dat het in geloof gaat om menselijkheid en verdraagzaamheid, om vrede en gerechtigheid.

Vorige week en ook deze week hadden ds. Kroon en ik namens de plaatselijke raad van kerken hier in best een gesprek met de voorzitter van de Islamitische stichting ook hier in Best. Hij heet Mustafa en deze week was ook de imam (hun pastor / voorganger) erbij. Fijne gesprekken met gastvrije en gelovige mensen, die in hun eigen gemeenschap net zo goed als wij staan voor geloof en medemenselijkheid. Natuurlijk hebben we ook de actualiteit besproken en over de verharding tussen sommige mensen die van zichzelf menen, dat ze zich gelovig mogen noemen, maar die nergens anders op uitzijn dan op publiciteit en machtsvergroting.

We hebben met elkaar afgesproken om volgende week woensdagavond een gezamenlijke bijeenkomst te houden in de protestantse kerk hier bij de batabrug om daar samen uit te spreken en te laten horen aan ieder die het horen wil, dat we met respect en eerbied voor elkaar hier in Best willen samenleven en werken met elkaar en dat we zullen proberen elke vorm van extremisme te bestrijden.

In een korte bijeenkomst tekenen we dan symbolisch een verdrag en lezen we enkele kleine stukjes uit de Bijbel en de Koran. Enkele jongeren zullen eigen gedichten voorlezen en na een kwartiertje is dat officiële gedeelte voorbij en willen we samen thee en koffie drinken. Natuurlijk is het dan fijn dat er zoveel mogelijk mensen bijzijn, die datzelfde ook uitspreken. Daarom willen we U van harte uitnodigen voor die bijeenkomst. Achter in de kerk liggen ook schriftelijke uitnodigingen voor U, die U mag meenemen natuurlijk. We hopen dat U in grote getale komt om uw steun te betuigen en om te laten zien dat Jesaja gelijk heeft.De woestijn gaat bloeien als we hem zelf laten bloeien. Het wordt kerstmis als we het kerstmis laten worden. We kunnen relaties herstellen door daden van goedheid te zien en er aan mee te werken. Amen.

Jesaja 35,1-6a.10

Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien, weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen.

Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron.

Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God. Geef de zwakke handen weer kracht, maak de bevende knieën sterk. Zeg tegen iedereen die radeloos is: `Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij komt u redden.' Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.' De verlosten van de Heer keren terug; met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen, droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl