Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Wandelen in het licht

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Wandelen in het licht

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar, Zondag 28 november 2004 (Eerste zondag van de advent Jaar A)

Herstel van relaties: Wandelen in het licht .

Het is een beetje rare man, de broeder in het klooster, die meteen ook de tuinman is. Als je hem voorbij komt dan lachte hij breeduit een groet.Gelukzalig kijkt hij je dan aan en gaat weer verder in zijn hof. Bij een bloemist zijn de Kallassen niet te betalen, maar in het paradijs van broeder tuinman bloeien ze volop aan grote struiken. Hij zorgt voor vazen vol bij Maria in de kapel. Hij ziet ook konijntjes lopen en kan er best tegen dat ook zij smullen van zijn sla. Kroppen genoeg. Het is een grote tuin. Met een blij gezicht, spit hij honderden vierkante meters om. Werken in Gods schepping. Met het zweet in zijn handen en op zijn voorhoofd. Even naar binnen voor het middaggebed en een boterham en dan weer verder wandelend in Gods Licht.

Want daar heeft Jesaja, de profeet het vandaag over op de eerste dag van de advent: "Kom laat ons wandelen in het licht van de Heer".

Sommigen hebben de advent niet nodig. Broeder tuinman wandelt zijn hele leven al in Gods licht. Hij doet de tuin, bezig met Gods schepping. Hij ziet de vlinders en geniet elke dag van de zon, maar ook van de regen die goed is voor zijn planten, van de afgevallen bladeren ook, vruchtbaarheid voor het volgend jaar. Natuurlijk kun je ook van hem zeggen, dat hij wereldvreemd is. Hij weet niet dat het broeit in de wereld, dat mensen elkaar naar het leven staan, dat fanatiekelingen die zichzelf gelovig noemen relaties stuk maken, dat het slecht gaat met de economie of dat er in de Oekraïne burgeroorlog uitbreekt. Aan de andere kant leeft hij in vrede met zijn omgeving. Hij produceert geen nodeloos afval, heeft geen auto, waarmee hij naar de vuilstort moet, maar gebruikt tuinafval als groeikracht voor volgend jaar. Maar meer nog leeft hij in innerlijke vrede met zichzelf met God en met zijn omgeving. Hij gelooft en vertrouwt er in zijn leven op dat hij een kind van God is en dat God zorgt voor hem en dat maakt het hem mogelijk net zo hartelijk en zorgzaam te leven naar anderen toe. Zijn relatie met God tekent zijn relatie met mensen. De weg ernaar toe is hij gegaan en nu leeft hij in vrede

Om die weg gaat het in de advent. De weg naar vrede en licht. Het Licht van de wereld mag dichterbij komen. En wie vindt dat nou niet, wie zoekt dat nou niet?

De een zoekt licht en ontvlucht de wereld door een grandioos feest in een stadion. De ander vlucht op vakantie , zoekt een weekje licht in de sneeuw op de ski's. Dat werkt natuurlijk wel, maar dikwijls maar voor even.

Vandaag horen we hier weer dat er een weg is naar het Licht. Het is de weg van Jezus Christus, die zegt dat je waakzaam moet zijn. Op zijn weg mag je vrede vinden, maar moet je ook vrede zoeken, moet je werken aan het herstellen van relaties met je naaste, net met mensen die je niet zo goed kent, die anders gekleed gaat en God geen God maar Allah noemen. Het is een weg van eerlijkheid, rechtvaardigheid en zorg voor elkaar. En op die weg mag je weten voelen en beleven dat je wandelt in Gods Licht ook al is de weg zwaar en vol hobbels en kuilen. Broeder tuinman ervaart dat elke dag, elke minuut elk moment van zijn leven, maar hij is dan ook een levenskunstenaar, maar wij kunnen wel iets van hem leren.

Advent is een tijd om nog bewuster bezig te zijn met wie we zijn met wat we geloven en waarop we mogen vertrouwen. Het Licht der wereld komt dichterbij, het is er zelfs al, al moeten we goed en steeds beter leren kijken, totdat het mens wordt in ons.

Matteus 24, 37-44

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten: twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl