Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Koning, Kapitein (variant b)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Koning, Kapitein (variant b)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs, 19-11-2004 Christus koning 2004

In de puberteit kun je vreselijk boos worden wanneer mensen invloed op je proberen uit te oefenen. Het is onvoorstelbaar dat je naar de poppen van een ander zou dansen. Je ouders mogen hun mening geven, maar een besluit neem je zelf.

Als diezelfde jongelui eenmaal getrouwd zijn en het gaat goed, luisteren ze steeds vaker naar elkaar. Er komt zelfs een punt dat ze geen beslissing meer nemen zonder dat ze raad hebben gevraagd aan de kapitein. Je wordt verondersteld te weten wie dat is.

In de scheepvaart is de kapitein niet zozeer iemand aan wie de matrozen raad vragen, nee het is degenen die besluiten neemt voor allen die aan boord zijn. Hij heeft aan boord meer bevoegdheden dan de burgemeester van een dorp als het onze. Iedereen die met zijn schip in zee gaat, geeft zich over aan de wijsheid en ervaring van de kapitein. Hij is te vergelijken met de ideale koning zoals we kunnen lezen in heldenverhalen van vroeger. Je stelt je een sterke man voor waaraan iedereen zich blindelings zou willen toevertrouwen. Misschien had paus Pius de elfde inderdaad die oude idylle voor ogen toen hij in 1925 het feest van Christus Koning instelde. Stel je voor dat gelovige mensen zozeer in Jezus Christus vertrouwen dat zij zich eigenlijk blindelings aan hem over geven, dus als een schepeling die met een kapitein in zee gaat. Laat maar gebeuren wat onvermijdelijk is. De Kapitein Koning Christus doet wel met de boot en met mij wat het beste is en ik kan rustig afwachten in een luie stoel wat er ook gebeurt.

Helaas berust het hele verhaal op een idylle. Het is zeker waardevol om je soms te kunnen schikken in noodlottige omstandigheden die onvermijdelijk zijn. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen in 1940, de dijken doorbraken in 1952 en de golfoorlogen uitbraken, kon de enkeling weinig doen, maar soms is het anders. Als je moeder ziek wordt, als mensen binnen handbereik geen eten hebben of als er een misverstand dreigt te ontstaan tussen partijen die je beide goed kent, dan is daar niet kapitein Christus om in te springen terwijl jezelf in een luie stoel kunt blijven zitten,nee dan ben jezelf die kapitein die tussenbeide komt, die koning die besluitvaardig optreedt, dan ben jezelf die Christus die genezend rondgaat.

Eigenlijk leeft er in ieder van ons in het verborgen al een kapitein Christus, een Koning Christus, een Godskind, dat nog gewekt moet worden, maar dat als de nood aan de man komt en als het de kans krijgt om te groeien tot volwassenheid, tot grote heldendaden zal komen.

Als we straks bidden dat Koning Christus gestalte mag krijgen onder ons, denk dan niet aan het Verenigd Koninkrijk of een denkbeeldig stuk land op deze planeet waar Christus de macht zou krijgen om te beslissen. Nee, denk op de eerste plaats aan je eigen hart, dat hij daar mag uitgroeien de kapitein met uitzonderlijk grote bevoegdheden.

Amen

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl