Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: bewogen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

bewogen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

zondag 17 augustus 2014

Als je een middagje gaat stappen in Rotterdam en je kijkt om je heen naar de mensen dan krijg je de indruk in een of ander Afrikaans dorp te zijn neergestreken.
Of je gaat naar de zaterdagmarkt in de Kruisstraat in Eindhoven dan lijkt het op een Turkse nederzetting. 
Menigeen vraagt zich af: Hoe komen al die mensen hier terecht? 
De een of ander meent dat het criminelen zijn die hier hun toevlucht hebben gevonden of mensen die alleen op zoek zijn naar de rijkdommen van ons land. 
Maar de waarheid is heel anders. 

Vrijwel al die mensen, die we allochtonen noemen, hebben een verbijsterend verhaal over wat ze hebben meegemaakt, hoe ze met achterlating van heel hun hebben en houden het vege lijf moesten redden, over de langdurige onzekerheid of ze niet terug de ellende ingestuurd zouden worden. 
Ze hebben geluk gehad, want er zijn wetten en regels en er is een beleid in ons land.
We weten het: We kunnen niet alle vluchtelingen ter wereld hier opnemen. 
Er moesten afwegingen gemaakt worden, niet zo maar alleen zakelijk, maar bewogen en daarom zijn ze hier. 
Het lijken er veel, maar vergeleken bij landen om ons heen zijn het er percentsgewijze nog betrekkelijk weinig, die vanuit een volledig afhankelijke positie hier werden aanvaard.
Het is voor ons als gewone burger moeilijk voor te stellen hoe dat is zo'n afhankelijke positie. 

Enig idee daarvan krijg je als je in de rij moet gaan staan voor het aanvragen van een of andere uitkering of om een baantje te verkrijgen. 

Daar gelden regels, daar is beleid, maar dan mag je hopen dat er bewogen wordt afgewogen, soms voorbij het beleid. 
Want voortschrijdend inzicht kan over dat beleid heen gaan.

Zoiets zien we in het evangelie van vandaag gebeuren. 
Een Kananese vrouw doet een beroep op Jezus. 
Zij is geen Jodin en Jezus bedoelde zijn boodschap in eerste instantie alleen voor de joden. 
Hij wijst haar af, zij paste niet in het gekozen beleid.
Maar voortschrijdend inzicht doet vervolgens ook Jezus over dat beleid heengaan. 
Hij aanvaardt haar en haar dochter wordt genezen. 

Wat Jezus daarbij gedacht heeft ligt nogal voor de hand. 
Hij toetst zijn beleid nog eens aan het beleid van God, zijn Vader en die is steeds zo bewogen met mensen dat Jezus niet kan nalaten daarin mee te gaan.
Er zijn bewogen en onbewogen mensen. 
Dat brengt me bij een eigen ervaring tijdens de laatste wereldoorlog. 
Met ons gezin waren we op de vlucht en kwamen de eerste dag niet verder dan een boerderij in Esch bij boxtel. 
De boerderij bleef dicht en we werden voor die nacht naar het kippenhok verwezen, onbewogen. 
Mijn vader ontmoette een boer die zei wel een paar vluchtelingen te kunnen bergen, meer kon eigenlijk niet. 
Hij woog af, was bewogen... 
Het werden er twaalf en we zijn 6 weken gebleven.
Aan ieder van ons wordt vandaag de vraag voorgelegd wat we doen met mensen die ons misschien niet zo liggen, die we liefst op een flinke afstand houden ook al hebben ze ons misschien nodig. 

Bedenk dan eerst hoe het zou zijn als we zelf in zo´n afhankelijke positie zouden komen. 
Natuurlijk kun je niet de vriend van iedereen zijn. 
Dat mogen we afwegen, maar menig maal kan voortschrijdend inzicht ons toch nader tot die ander brengen. 
Ook wij worden gemaand ons beleid af te stemmen op God, ons aller Vader en dan kunnen we afwegen, maar ons vervolgens opstellen als mensen bewogen met medemensen. 

Amen.

Matteüs 15,21-28
Jezus nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. 
En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: `Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten.' 
Maar Hij gaf haar niet eens antwoord.
Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen hem: Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.' 
Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israel.' 
Maar zij kwam naar hem toe en knielde voor Hem neer en zei: `Heer, help me.' 
Hij gaf haar ten antwoord: 'Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven.' 
Maar zij zei: `Juist, Heer, want wat de hondjes eten, zijn de brokken die van de tafel van hun baas vallen.'
Toen gaf Jezus haar ten antwoord: Vrouw, groot is uw vertrouwen. 
Moge het u vergaan zoals u wenst.' 
En haar dochter was vanaf dat moment genezen.

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl