Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: littekens

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

littekens

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Richard Schreurs

Zondag 23 februari 2014

Littekens

Je hoort wel eens zeggen: “De tijd heelt alle wonden”.
Dat kan wel kloppen, maar het kan toch verdraaid lang duren vóór dat het zo ver is.
Wat de Romeinse bezetting en de Spaanse bezetting en de Franse bezetting ons hebben aangedaan, daar hebben we niet zo veel last meer van.
De littekens van de Duitse bezetting zijn we toch nog niet allemaal geheeld.
We denken wel eens: ”Nu moet het maar eens afgelopen zijn met het nahouden van wat er in het verleden is gebeurd”.
In ons persoonlijk leven zijn we daar ook niet zo vlot mee.

Als iemand je iets aan doet, wordt je boos.
Die emotie kan korter of langer duren afhankelijk van wat er gebeurd is.
Het is niet hetzelfde of iemand je heeft uitgescholden of jou je baan heeft afgenomen, je ruit heeft ingegooid, je fiets gestolen, je arm heeft gebroken of schuld is aan de dood van een dierbare.
Je emotie is voor kortere of langere tijd bijna onbedwingbaar.

Langzaam kan het minder worden maar soms blijft er levenslang iets van hangen.
Het blijft moeilijk om met het verleden om te gaan, want het verleden zelf blijft onveranderd.
Negatieve herinneringen uit het verleden wegstoppen zal niet lukken.
Misschien is verwerken een mogelijkheid, maar hoe?

De woorden van Jezus Christus: “Hebt uw vijanden lief” komen toch wel heel onwerkelijk over of zelfs als onmogelijk.
Hij houdt het ons niet voor als een voorschrift.
Dat doet Hij nooit. Hij houdt ons een ideaal voor.
En Hijzelf bracht dat in praktijk.

Hangend aan het kruis bad Hij: “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”.
Dominee Martin Luther King had moeite met die tekst, toen leden van de Kuklux Clan vrienden van hem hadden vermoord en hijzelf in de gevangenis zat.
Hij kon die kwade herinnering en de emoties daarbij niet van zich afschudden en toch wilde hij het evangelie volgen.
In de stilte van de gevangenis liet hij zijn geweten spreken, de geest Gods die in ons mensen woont.
Na dagen en jaren van lezen en overwegen, kwam hij tot een conclusie, die ook voor ons bruikbaar zou kunnen zijn.

Hij vond dat liefde drie betekenissen kan hebben.
De meest bekende is de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die we seksuele liefde noemen.
Daarnaast is er de emotionele liefde, trouwe vriendschap tussen mensen die iets voor elkaar over hebben.
Tenslotte is er de liefde Gods, die ieder het zijne gunt, voor wie alle mensen kansen krijgen, die in staat is om te vergeven zonder te vergeten.
Die laatste liefde zou mogelijk moeten zijn tegenover vijanden.
In Zuid Afrika had bisschop Tutu geprobeerd om dit onderscheid aan mensen voor te houden, die familieleden en vrienden verloren hadden onder het Apartheidsregiem.
Tijdens de zittingen van zijn verzoeningscommissie bleken emoties diep in het hart van mensen te zijn blijven smeulen, er is recht gedaan, er zijn beulen bestraft, maar bij heel wat mensen bleek de wil aanwezig om ondanks hun emoties Gods Liefde ruimte te geven en hier en daar lukte dat ook.
Ze zijn op zoek gegaan naar datgene wat ze met hun voormalige vijanden gemeenschappelijk hadden en dat bleek toch ook heel wat te zijn.
De tegenstellingen kunnen nooit zo groot zijn zonder datgene wat we gemeenschappelijk hebben.
Daar ligt het begin en dan is er nog een heleboel werk voor de Geest Gods die op een dag de overhand kan krijgen.

Moge het zo zijn.

Amen

Matteüs 5,38-48
Jezus zei tot zijn leerlingen: `Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd to krijgen, geef hem dan ook je jas.
Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met hem mee.
Geef aan wie jou iets vraagt, en wend je niet of als iemand van je wil lenen.
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten on goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan?
Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl