Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: op weg gaan

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

op weg gaan

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Richard Schreurs

zondag 7 juli 2013

Door Richard Schreurs

op weg gaan

Veel monumenten hebben we in Best niet, maar toch een enkele en daar hechten we aan, want monumenten herinneren aan het verleden en dat is ons dikwijls heel dierbaar.

We kijken dankbaar terug op dat verleden en proberen tenminste iets daarvan nog in te passen in het heden.

Maar het verleden kan ook een blok aan het been zijn.

De St Odulphuskerk hier is zo'n monument.

Bestenaren hebben er in het verleden heel wat voor over gehad en ze zelfs met mankracht moeten verdedigen tegen aanvallen vanuit Oirschot.

Nu staat ze weer in de steigers voor nieuwe dakleien.

Je blijft ermee aan de gang en van binnen blijft ze te hoog voor efficiënte verwarming, het geluid blijft een probleem, de banken zijn eigenlijk gemaakt voor mensen van 1 meter 70 of kleiner enzovoorts.

Van die problemen hebben we hier in elk geval geen last.

Maar bovendien: Jezus Christus had het niet zo met het verleden en aan de tempel was Hij ook niet zo gehecht.

Breek hem maar af en na drie dagen komt Hij als nieuwe woonplaats voor God zelf naar voren.

Vandaag worden we uitgenodigd alles eens achter ons te laten.

Dat blijft een moeilijke opgave, maar het went wel en geeft vleugels.

We hebben zo ontzettend veel uit het verleden mee te zeulen.

"Laat liggen", zegt Jezus.

We moeten ons begeven als lammeren onder de wolven.

Inderdaad, sommigen kunnen ons wel vreten.

Geen beurs, want de centen zijn in beslag genomen, geen reistas en schoenen, want zelfs de klingelbuil en de paramenten zijn achter gelaten.

Daar is beslist enige durf voor nodig, want wat en wie je onderweg zoal tegen kunt komen is een beetje onzeker.

Maar we zijn in goed gezelschap, Jezus zelf is onze reisgenoot.

Zo worden we erop uitgestuurd zoals indertijd die 72 leerlingen.

We moeten weer beginnen bij het begin.
Wat we moeten gaan doen is hetzelfde als toen, niet ingewikkeld, heel voor de hand liggend: Vrede brengen en zieken genezen.
Vredelievende mensen aanspreken om vriendschap, genegenheid, blijdschap en zo meer uit te stralen en onvrede en ontevredenheid te verdrijven, troost te brengen.
Mensen die ziek zijn van depressiviteit, passiviteit, van overconsumptie en egoïsme, van moedeloosheid en verdriet genezen.

Waar dat gebeurt is het Koninkrijk Gods gekomen niet omdat erover wordt gepreekt, maar omdat het wordt gedaan.

De vraag is of hiervoor wel voldoende hoogopgeleide mensen voor handen zijn.

Priesters, dominees en imams zijn er niet zo veel meer.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat daar verandering in komt.

Waarschijnlijk hebben veel mensen in de gaten gekregen dat er niet zo veel van nodig zijn.

Hoe moet dan? Jezus zegt: "De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig."

Oh, er worden dus arbeiders gevraagd, gewone mensen zonder speciale opleiding.

Nou, die zijn er veel maar natuurlijk nooit genoeg.

We worden er allemaal op aangesproken, want leunen op enkele voorgangers zet geen zoden aan dijk.

De huidige paus Franciscus maakt zich weer sterk voor de kleine gemeenschap, die gedragen wordt door het gelovige volk en niet, maar ook, door enkele voorgangers of voorgangsters.

We mogen het verleden laten voor wat het is, maar niet het heden.

We gaan op weg en weten wat ons te doen staat.

Amen

Lucas 10,1-12.17-20

Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou.
Hij zei tegen hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.
Ga nu, maar weet wel, ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen beurs mee, geen reistas en geen schoenen, en groet onderweg niemand.
Als je bij iemand in huis komt, zeg dan eerst: "Vrede aan dit huis."
Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op hem rusten; zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren.
Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard.
Trek niet van het ene huis naar het andere.
Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men je voorzet.
Genees er de zieken en zeg tegen hen: "Het koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen."
Maar als je in een stad komt waar men je niet ontvangt, ga daar de straat op en zeg:
"Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten zit, mag u houden — wij vegen het af. Maar weet wel, het koninkrijk van God is dichtbij."
Ik zeg jullie: voor Sodom zal het op die dag draaglijker zijn dan voor zo'n stad.
De tweeënzeventig kwamen opgetogen terug.
`Heer,' zeiden ze, `zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam.'
Hij zei tegen hen: 'Ik zag de satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.
Kijk, lk heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren.
Toch moeten jullie je niet verheugen omdat de geesten zich aan jullie onderwerpen; nee, verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl