Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: bidden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

bidden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Richard Schreurs

7e zondag van Pasen (12 mei 2013)

bidden

Wat is dat toch, dat moslims 5 keer per dag, op hun matje en met het gezicht naar Mekka hun gebeden opzeggen en Boeddhisten door het draaien van hun gebedsmolen hun gebeden door wind willen laten mee voeren?

Mensen zoeken allerlei manieren om verbondenheid met God te zoeken.
En ook christenen doen hun best door neer te knielen, door een kaarsje op te steken, een kruisteken te slaan enzovoorts.
Eén van de redenen waarom we hier zo samen zijn is omdat we ons verbonden voelen met elkaar, maar dat is het natuurlijk niet alleen: we voelen ons verbonden met het geheim van ons leven, dat we God of Vader noemen.

Dat drukken we uit door te zingen, door te vieren, maar vooral door te bidden.
Verbondenheid drukken we ook uit als we in de voorbede de namen noemen van allen die gestorven zijn, dan scheppen we verbondenheid met hen die we moeten missen.

Samen bidden schept een band.
Toch geeft Jezus aan zijn leerlingen de goede raad om, als ze willen bidden, zich terug te trekken in hun binnenkamer en daar te bidden tot hun Vader die in het verborgene is en in het verborgene ziet en hoort.

Menigeen doet dat ook: in bed, vlak voor het slapen gaan, in een donker kapelletje ergens door een kaarsje aan te steken.
Soms wil je daartoe alleen zijn, stilte om je heen, zoals Jezus zich vaak terugtrok op een eenzame plaats om alleen te zijn en te bidden.
Wat doe ja dan, hoe doe je dat?
Omdat Jezus vandaag in het evangelie hardop bidt krijgen we daartoe een vingerwijzing.
Hij spreekt, wat Hij ook in stilte had kunnen zeggen, maar zegt nu hardop wat Hem in zijn leven ten diepste heeft bezig gehouden en dat is zijn verbondenheid met God, zijn Vader.

Kunnen wij ook doen.
Hardop of in stilte aan God voorleggen wat ons ten diepste bezig houdt, onze zorgen, ons verdriet, onze vreugde, onze successen en mislukkingen.
Jezus bidt verder dat zijn leerlingen met elkaar verbonden mogen blijven.
Dat is toch ook voor ons vandaag een intens verlangen en dus goed om het God voor te leggen.
Niet alleen onze eigen belangen leggen we voor.
We bidden voor de kerk, voor de bisschop van Rome, maar ook voor de bisschop van Den Bosch, dat mensen weer vóór mogen gaan op structuren, om liefde boven macht.

Op dat moment staan wij als geloofsgemeenschap heel dicht bij de Heer die voor ons bidt in het evangelie dat we lazen.
De biddende mens kan zich eenzaam voelen, maar is dat niet.

Daarom wordt menig gebed besloten met: ". . . door Christus onze Heer".

Hij bidt altijd met ons mee.
We doen er goed aan als kerkgemeenschap een biddende gemeenschap te blijven, waar we bidden voor elkaar en voor al die mensen in de wereld, dichtbij of veraf, die het moeilijk hebben.
Steeds in verbondenheid met onze grote voorbidder, die in liefde met ons verbonden is, Jezus Christus.

Amen - - -

Johannes 17,20-26
Tijdens het laatste avondmaal bad Jezus als volgt.
Niet alleen voor de leerlingen bid Ik, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven: dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U, zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat U Mij hebt gezonden.
Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin U Mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen zoals U in Mij; dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden en dat U hen hebt liefgehad met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd, zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen, want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend - Ik heb U gekend - zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn - opdat Ik in hen mag zijn.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl