Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: waar kom je Jezus tegen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

waar kom je Jezus tegen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Zondag 22 april 2012. Tweede zondag van Pasen.
 
Waar kom je Jezus tegen?
Op bezoek in de parochie.
Pastor: ik heb zo’n bijzondere droom gehad.
Ik droomde dat mijn overleden man bij de slaapkamer deur stond. 
Het was zo echt, zo dichtbij. 
Hij was niet ziek meer en kon gewoon weer lopen en wilde heel gewoon zoals vroeger bij me komen liggen. 
Is dat niet vreemd? Is dat niet stom? Ben ik niet goed bij mijn hoofd aan het worden? 
 
Nog niet zo lang geleden kreeg ik deze vraag en vooral dit verhaal te horen en wie direct een pasklaar antwoord heeft, mag het komen zeggen. Het is voor geen enkele pastor de eerste keer dat zij/hij zoiets hoort van iemand die een geliefde is verloren. 
Een heftige ervaring die mensen doet beleven: Het is niet zomaar voorbij.
Je kunt het natuurlijk weg verklaren door te zeggen: Het is maar een droom, maar dan neem je de diepte van de ervaring niet serieus. 
In de tijd van Jezus wist men dromen visioenen en openbaringen meer op waarde te schatten dan wij nu met onze beperkte zienswijze van de wetenschap. 
Dromen visioenen en beelden hebben we namelijk allemaal en ze hebben dikwijls ook een heel bijzondere betekenis. 
We staan alleen niet meer zo dicht bij deze bronnen door alles wat we kunnen, weten bewijzen en verklaren. 
Nieuw in onze tijden is echter wel dat veel therapeuten en spirituele leiders zeggen dat we dichter bij onszelf moeten komen, dat we op zoek moeten gaan naar onszelf en in het Nu mogen leven en zo op weg mogen gaan naar ons spirituele bewustzijn.
Het is allemaal waar en belangrijk, vooral om de diepte van het leven en diepgang van ons bestaan te kunnen beleven.
De leerlingen van Jezus waren intens verdrietig en teleurgesteld. 
Hun vriend en leider was dood en zijn idealen begraven. 
Alles wat voor hen van waarde was leek in het graf van Jezus meegenomen. 
Maar toen bleek de steen weggerold en staat er in het evangelie van deze dag, dat de leerlingen voelden en ervoeren dat Hij in hun midden was. 
Zo reëel dat ze hem iets te eten konden geven. 
Was het maar een droom, was het hun hoop, hun diepste wens, was het een visioen? 
Het is in elk geval nooit wetenschappelijk aangetoond dat Jezus op dat moment fysiek aanwezig was. 
Maar het bracht voor zijn leerlingen een levensomvattende verandering. 
Ze zagen: Hij is niet dood. Hij leeft. 
Ze genazen van hun verdriet en konden verder. 
Zoals de mevrouw aan het begin, die mij vroeg: Is het niet vreemd dat ik mijn man heb gezien, is het voor de leerlingen ook niet vreemd of raar, maar wel heel bijzonder dat ze Hem zo dicht zo aanwezig zo echt en waarachtig konden zien. 
Wat sommige wetenschappers ook zeggen van: dat kan niet...
Daaroverheen gaat de diepste ervaring van mensen: Hij leeft. Jezus leeft. 
De voorspelling komt uit. 
Ik mag het gaan uitdragen in Jeruzalem en overal.
Pasen is het feest van het Leven. Dat is niet zomaar in één dag te vieren. 
In onze kerk en traditie weten we dat al lang. 
Pasen duurt tot Pinksteren en gaat dan nog door. 
Steeds weer mogen we ervaren en beleven dat God niet ver weg is, dat Jezus leeft en dat wij door Hem tot leven mogen komen. 
Ook wij mogen de verrezen Heer tegenkomen. 
Noem het een droom een visioen of kom Hem tegen in de ogen van een mens die voor je staat. 
Zo levend brengen we God steeds opnieuw tot leven.
 
Lukas 24, 28-45
 
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.  Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.  Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.  Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.  Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’  Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen,  die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’  De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’  Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien.  Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?  Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’  Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.  Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’  Ze gaven hem een stuk geroosterde vis.  Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.  Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’  Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften
 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl