Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: krachtig woord

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

krachtig woord

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

een collage van allerlei veelgebruikte Engelse woorden Zondag 29 januari 2012. Vierde zondag door het jaar B

Er wordt wat  “afgetwitterd en ge-facebooked”, ge-SMS’t  en gepingd.
Via de gecomputerde telefoon, de iPhone, de iPad of andere Pad, weet je precies wat de ander gedaan of niet gedaan heeft of gaat doen.
Jaap twittert: “Ik heb in de tuin gewerkt pfff :-|” en laat weten dat hij moe is en Anne vindt dit mooi slash leuk slash steekt haar duim omhoog.
Daarop laat Reinier weten dat hij de hele dag nog niets heeft gedaan.
Dat is wel heel bijzonder nieuws.
Het zijn woorden en woorden.
Veel woorden, maar zonder enige betekenis.

Maar met woorden kun ook kwetsen, pesten, pijn doen, discrimineren, omlaag halen, haat uitspreken. Het zijn de woorden van die verwarde man uit het evangelie, die aan het krijsen en aan het gillen is. Een onreine geest heeft bezit van hem genomen en hij schreeuwt tegen Jezus dat Hij alleen maar gekomen is om te vernietigen. Ook in 2012 zijn sommige mensen nog steeds bezeten van dezelfde onreine geesten als ze mensen bewust kleineren, uitschelden, respectloos bejegenen.
Kijk maar in de krant. Elke dag weer voorbeelden te over.

Maar er zijn ook woorden die kunnen helen, verzorgen, troosten, helpen, inspireren, ondersteunen, houvast geven, liefde uitspreken, invoelen en hoop en vertrouwen uitspreken.
In de eerste zegt Jahwe, dat Hij profeten zal doen laten opstaan, die zullen spreken namens Hem.
En als wij zelf dan die profeten zouden zijn?
Wat moeten wij dan zeggen?
Jahwe zegt daarover: “Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen”.
We hoeven niet bang te zijn om in Gods goede Geest krachtige, goede en liefdevolle woorden uit te spreken, als we ze tenminste in Zijn Naam uitspreken: in Jahwe’ s naam  en die betekent: “Ik zal er zijn” of “Ik ben er voor jou”.
Als we als profeten woorden willen spreken dan moeten het in elk geval goede woorden zijn, die opbouwen en niet kapot maken, die die troosten en vergeven en zeker geen haat oproepen.
Het moeten woorden zijn, die insluiten en nooit buitensluiten, woorden die krachtig opkomen voor hen die daar zelf te zwak voor zijn.

Zo doet Jezus dat ook in het evangelie bij die bezeten man, die door Jezus krachtig sterk en overtuigd, zonder angst  en vol vertrouwen benaderd wordt.
Hij mag weten en voelen dat binnen in hem het goede huist.
De kracht die van Jezus’ woorden uitgaat, doet hem goed.
Hij mag zichzelf weer worden. Jezus’ woorden hebben hem genezen.
En zo kunnen onze woorden ook genezen, helen, troosten, vergeven, als we ze niet zielloos, betekenisloos uitspreken, maar in Gods’ naam een krachtig woord van liefde spreken.Mc 1,21-28
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl