Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kom en volg mij

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kom en volg mij

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Kom en volg mij
“Follow the leader”. Het begin van een rap.
Volg de leider.
Over het algemeen kijkt elk kind graag naar hoe een ander iets doet en doet dat dan na.
Het leert de taal door het voorbeeld van de ouders.
Het leert schreeuwen omdat de ouders ook niet echt zachtjes praten.
Het leert dankjewel zeggen omdat de ouders het voor doen.
Ook leraren kunnen goede voorbeelden zijn en blijven je een leven lang bij.
Van een van hen heb ik persoonlijk geleerd dat fouten maken mag en daar heb ik dagelijks veel plezier van.
Ook in het bedrijfsleven heb je bazen voor wie je graag werkt omdat ze af en toe ook zelf vuile handen maken of je hebben laten weten dat je een waardevolle medewerker bent of die verantwoordelijkheden uit handen kunnen en durven geven en die niet bang zijn om zelf een goed en strak besluit te nemen, die vooral niet populair doen en maar meepraten met iedereen.
Kinderen jongeren ouderen, we hebben allemaal behoefte aan goede voorbeelden goede leiders, inspirators, die je weten te raken, mensen die ergens voor staan.
Dat zijn lang  niet altijd de harde roepers, die populaire kreten slaken, die de massa graag wil horen, maar die verder helemaal niets betekenen.
Dat zijn niet de dure bestuursvoorzitters die nooit op de werkplek zijn, maar voor zichzelf wel alle opties op een rijtje hebben. Dat zijn niet de mooipraters, de graaiers en de machtswellustelingen, de regelvoorschrijvers in welk bedrijf of instelling of wat ook.
Jezus roept zijn volgelingen in het evangelie.
Hij zegt: Ik heb een goede boodschap.
We weten allemaal wat die boodschap inhoudt, want Jezus kwam namens Zijn Vader, die echt een Vader echt een goede Herder wil zijn. Iemand bij wie je je zorgen kunt neerleggen, iemand die luistert, die niet hard schreeuwt maar in de stilte zijn Stem laat horen, die niet populistisch mooie praatjes verkoopt voor de grote meute, maar die op zoek gaat naar het kleine en het kwetsbare, de zieke , de arme, de uitgestotene, de melaatse, de tollenaar, de overspelige vrouw, die door iedereen met de nek werd aangekeken. Jezus trok er niet altijd veel stemmen mee.
Hij praatte over respect en eerbied voor het kleine en voor de minsten en sprak zelf over je andere wang toekeren.
Vandaag vraagt Hij wie in zijn voetspoor wil gaan, wie Hem wil volgen.
Ik zal jullie vissers van mensen maken.
Gewone ambachtslieden, vissers worden leiders.
Twijfelaars en zoekers dragen zijn kerk.
De kleine Jona in de eerste lezing brengt zelfs een hele stad tot ommekeer.
Naar zulke mensen is Jezus op zoek in de naam van Zijn vader.
Hij doet dat niet met mooie praatjes, niet met mooie beloftes van rijkdom ten koste van anderen, niet met machtsaanspraken of grootspraak, maar met geloof dat je een houvast biedt: een stok om op te leunen en zeker niet één om mee te slaan.
Kom en volg mij, zegt Hij: Follow the leader.
Wie gaat ermee?

Marcus1, 14-20
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.  Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’  Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.  Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,  en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl