Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: samenvatten

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

samenvatten

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Zondag 23 oktober 2011. 30ste zondag door het jaar A
Door Hans van de Laar

Soms vind ik de wereld vreselijk ingewikkeld.
Als ik probeer de politiek te volgen, zie ik haast geen verschil meer tussen de scheldpartijen van de PVV en die van bijvoorbeeld de VVD of de SP.
Ook weet ik echt niet of nu de Grieken, de bankiers de Europese commissie of wijzelf de oorzaak zijn van de crisis.
En hoezo crisis.
De winkels puilen uit.
Advertenties vliegen op ons af want geld moet rollen hoor ik op steeds meer plaatsen.
Dan dacht ik ook nog, dat ik de boodschap van het evangelie begreep, maar op de ene of andere plaats maakt dat ook nog veel verschil.

En als dan ook nog iemand zegt, zal ik het even voor U samenvatten en daarna een kwartier aan het woord is over enerzijds en anderzijds en oorzaken, gevolgen, consequenties en correlaties, dan weet ik het helemaal niet meer.

Verwarring overal, maar hoe weet ik nu wat goed is en wat niet, wat belangrijk is en waardevol.

Dat wilden de Farizeeën en schriftgeleerden ook wel eens weten van die nieuwlichter Jezus van Nazareth, die zoveel aanhangers achter zich aan kreeg.
Ze wilden hem daarom op de proef stellen en kijken en beoordelen of Hij zich wel aan de joodse wetten zou houden.
Daarom vragen ze Hem wat nu de allerbelangrijkste  wet is.
Jezus trapt er niet.
Hij weet welke valkuilen ze voor hem aangelegd hebben en Hij zegt voor eens en voor altijd voor toen en voor nu en voor de toekomst wat het allerbelangrijkst is.
Het stond vroeger al in de catechismus en het heeft nog steeds niets aan kracht verloren: "Gij zult de Heer Uw God beminnen met geheel uw ziel, met geheel uw hart en heel Uw verstand en Uw naaste als u zelve."

Daar kunnen die muggenzifters van de wet het mee doen.
In plaats van het afkuiven van regeltjes en onderzoeken wat nu wel mag en niet kan, geeft Jezus wat de geest van elke wet mag zijn en dat is de liefde tot God en tot onze naaste.
Alle regels alle voorschriften alle wetten moeten de liefde van God uitstralen en als dat nog niet duidelijk genoeg is: "Houd van je naaste als van jezelf".
Overtuigd als de schriftgeleerden zijn van zichzelf en van hun kennis van de wet, mogen ze het hier mee doen.
Houd van je medemens zoals je van jezelf houdt en voor de mensen die het moeilijk vinden om van zichzelf te houden, kun je het ook omkeren: "als je van een ander houdt mag je ook van jezelf houden".
Psychotherapie van de bovenste plank: een goed evenwicht, een perfecte balans.
De eerste lezing uit het oude testament, uit het boek Exodus, gaat er helemaal in mee.
Daarin staat: "Houd van vreemdelingen en herinner je dat je zelf ook ooit vreemdeling geweest bent".
"Bemin de kwetsbaren en buit ze niet uit want God heeft zeker zijn oog op hen laten vallen".

Alle regels en wetten uit de Heilige Schrift en van onze kerk mogen en moeten die liefde van God  in zich dragen en uitstralen, want anders zijn ze niets waard.

Zo is de samenvatting van Jezus zelf meer dan duidelijk.
In twee zinnen legt Hij de boodschap van Zijn Vader uit: "van God houden en van mensen als van jezelf".

Kijk in de spiegel en ga je gang.
Dan wordt de wereld een stuk eenvoudiger.

Mt 22, 34 -40
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar.  
Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’  
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.  
Dat is het grootste en eerste gebod.  
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl