Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: waarheid in het midden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

waarheid in het midden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 16 oktober 2011 : wereldmissiedag

Als ik begin met u te vertellen dat de veranderingen in onze samenlevingen en manier van leven de laatste honderd jaar erg groot zijn en per dag nog sneller lijken te gaan, dan zult u niet protesterend opveren met: “Wat zeg je me nou”!

Het is een waarheid als een koe en geen originele manier om een toespraakje te beginnen.
Moet er nog even op gewezen worden dat de olielamp door het elektrisch licht is vervangen, het paard door de auto, de omroeper door de media, het boek door de e-reader en nog zo wat?

We weten het.

Wat we ook weten is, dat we ijverig aan het zoeken zijn naar een goede manier om met die nieuwigheden om te gaan en het is zo veel dat we er bijna geen wijs uit komen.
Een beetje evenwicht in dit alles is meer dan gewenst.
Dat zal nog wel even tijd kosten.
Een minder besproken verandering is het feit dat we door allerlei ontwikkelingen geconfronteerd worden met totaal andere manier van denken, van geloven en leven.
Nou ja, totaal andere manier... de overeenkomsten blijken welbeschouwd vaak groter dan de verschillen.
Onze allesoverheersende christelijke wereld wordt nu omgeven door en geconfronteerd met moslims, hindoes, boeddhisten, godsdiensten, denk- en levenswijzen van heel uiteenlopende komaf.
Sommigen is hierbij de schrik om het hart geslagen, want gekoesterde zekerheden gaan wankelen.
Degenen die het tot nu toe voor het zeggen hadden doen alles, desnoods met geweld, om het te houden zoals het was.
Dat lukt na verloop van tijd nergens en dat moet hen soms met geweld duidelijk gemaakt worden.
Heel fundamentele vragen komen op:
“Zijn wij dan niet de enige die de waarheid in pacht hebben?;  
Zou het echt zo zijn dat die andersdenkenden er volledig naast zitten en vanuit onze beoordeling alleen voor hel en verdoemenis bestemd? ;
 Dat kan toch niet”.

Voor velen van ons zijn dit nieuwe vragen.
De missionarissen die wij hebben uitgezonden zijn daar van meet af aan mee vertrouwd geraakt.
Zij moesten onmiddellijk op zoek naar de waarheid die toch wel ergens in het midden zal liggen; heel wat gecompliceerder dan kiezen tussen wit of zwart.
Zo’n rigoureuze keuze levert alleen maar moeilijkheden op, tot oorlog toe.
Goed kijken naar wat die ander doet, goed luisteren wat die ander bezielt, alle goede dingen naast elkaar leggen en je laten verrijken door de nieuwe inbreng.
De farizeeën in het evangelie van vandaag waren kennelijk nog niet zo ver.
In hun dagelijks leven wisten ze wel een beetje te marchanderen tussen hun Jodendom en de Romeinse Keizercultus, maar Jezus willen ze dwingen tot de strijdbijl tussen beide. Hij doet echter geen uitspraak, Hij daagt hen uit de waarheid van beide naast elkaar te leggen.
Aan zijn joodse rechtzinnigheid hoefde niemand te twijfelen, maar daarmee werd niet elke andere inbreng van tafel geveegd, te meer omdat op die farizese rechtlijnigheid ook wel wat viel af te dingen.
Deze dag staat te boek als “Wereldmissiedag”.
Misschien een goed idee om ons die opstelling van Jezus en van onze missionarissen eigen te gaan maken: opzoek naar de waarheid in het midden of een beetje links of rechts daarvan, het goede naast elkaar te leggen en te waarderen in de ander wat te waarderen is.
Dat lijkt me trouwens voor een multiculturele samenleving de enige oplossing en wie weet ook in huis.
Amen

Matteüs 22,15-21
De farizeeën gingen weg en maakten plannen om Hem in zijn redenering te verstrikken.
Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de herodianen.
Die zeiden: 'Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God, en U door niemand laat beïnvloeden, want U ziet geen mens naar de ogen.
Zeg ons dan wat U hiervan vindt: mag men belasting betalen aan de keizer of niet?
Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei: 'Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
Laat Mij eens een belastingmunt zien.'
Ze gaven Hem een denarie.
Hij zei hun: 'Van wie is die afbeelding en het opschrift?'
Ze zeiden hem: 'Van de keizer.'
Daarop zei Hij tegen hen: 'Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl