Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Rust?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Rust?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Soms is er een reden en een aanleiding om het thema voor de overweging niet uit de lezingen van betreffende zondag te putten maar, zoals deze week, uit bijvoorbeeld een indringende schrijven van het bisdom ('s-Hertogenbosch).
Veel van dit soort brieven laat men soms in een kabbelend beekje naar de betreffende mensen toekomen zodat de kans op een overstroming buiten de verwachtingen blijft.

Sta me toe: Ik las en huiverde.


Het geeft mijnsinziens een eenieder stof ter overweging.
U mag natuurlijk naar mij reageren.

Hartelijke groet

Richard Schreurs (r.j.r.m.schreurs@gmail.com)De vakantietijd is nu echt wel begonnen.

Ouderen, zoals ik, zijn daar al van terug om ook jongeren een kans te geven omdat die, zoals mijn collega, op de schoolvakantie zijn aangewezen en dus nemen de ouderen voor een tijdje de zorg voor het gras en de bloemen, laten de hond uit en passen op het huis.

Het is voor iedere mens goed om eens tot rust te komen, tijd voor bezinning en zo, eventjes terug gaan staan om beter te kunnen springen.

De lezingen van vandaag rijken ons dit thema aan ter overweging. Sta mij toe die overweging voor het moment verder aan u zelf over te laten.

In tegenstelling tot de woorden van het evangelie om bij de persoon van Jezus rust te zoeken en te vinden staat het zakelijk schrijven dat het bisdom via hulpbisschop Mutsaerts aan het bestuur van de parochie heeft doen toekomen.

Wellicht was u al op de hoogte van het bisschoppelijk besluit om het aantal parochies terug te brengen tot het aantal beschikbare priesters voor dit moment of de naaste toekomst. 57 parochies was het plan.
Een aantal uit België afkomstige priesters wil nu toch in eigen land aan de restauratie gaan meewerken.
Blijven nog ongeveer 35 priesters over voor ons bisdom en dus 35 parochies.
In en aantal gevallen was het niet zo moeilijk om een parochie op te heffen en te laten overvloeien naar een andere parochie, omdat er dikwijls al geen eigen priester/ pastoor meer was, omdat het kerkbezoek onder peil was, de financiën ontoereikend, kortom omdat de vitaliteit voor heden en toekomst ontbrak.
Het bisdom maakte een indeling : de St Odulphus- en Antoniusparochie richting Son en Breugel, bij nader inzien werd het richting St Oedenrode en nu is het richting Oirschot geworden.
Dat is ons meegedeeld in elk geval met voorbijgaan aan de huidige vitaliteit van de Bestse parochies en nieuwe motivaties zijn ons onbekend.
Het leek me niet eerlijk om dit voor u te verzwijgen, omdat het bisdom vraagt u hiervan op de hoogte te stellen en om te voorkomen dat u dit langs zijwegen verneemt: de St Odulphusparochie en onze St Antoniusparochie worden, op korte termijn, door het bisdom opgeheven als zelfstandige parochies om over te gaan in één parochie met Oirschot als kern, aangevuld met Oostelbeers, Middelbeers en Spoordonk.

Zo, dat moet even doordringen en dat kan terwijl ik u de letterlijke tekst van het bisdommelijk schrijven voor zover het ons betreft even voorlees:

De parochies ST Odulphus en H. Antonius te Best gaan deel uitmaken van de nieuwe parochie Oirschot. Best wordt derhalve gevoegd bij het dekenaat Oirschot. Aan pastoor-deken L.J.M. Spijkers en drs. M.M. van Oppen vertrouw ik toe om met alle betrokkenen het fusieproces ter hand te nemen. In het kader van de fusie van de parochies van Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers, Middelbeers en Best zal het bisdom de op papier nog bestaande parochie H. Lidwina te Best opheffen. Het is niet wenselijk dat een parochie alleen op papier nog bestaat terwijl er geen kerkgebouw meer is.

Het beheer van het vermogen van de Lidwinaparochie is een taak voor het nieuwe bestuur. Tevens wordt in het kader van dit fusieproces gekeken naar de samenstelling van het nieuwe pastorale team. Met pastoor R.J.Schreurs s.m.m. zal gesproken worden over zijn plaats in de nieuwe parochie, dit mede in verband met het bereiken van de canonieke leeftijd voor het emeritaat.

De staf van het bisdom spreekt de uitdrukkelijke wens uit dat de fusieprocessen in alle genoemde parochies spoedig ter hand worden genomen. Tevens verzoeken wij u om uw parochianen van de wijziging van de parochie-indeling op de hoogte te brengen.

Tot zo ver de brief van vicaris Mutsaerts.

Beste medeparochianen,

Ik weet niet of en hoe ons kerkbestuur, hoe u, hier aanwezig, en veel andere betrokken parochianen hier op reageren.

Voor mijzelf kan ik u verzekeren dat mijn gezondheid aanzienlijk beter is dan die van de bisschop en de omringende dekens en dat ik me meer dan loyaal opstel naar onze parochie.
Dat ik zal zoeken naar evenwicht tussen die loyaliteit en die naar het bisdom.
Op mij kunt u in elk geval rekenen als ik de kans krijg, maar dat ik me niet zo lekker voel met een bom die me is toegeschoven, dat zult u begrijpen.

Wat doe je in zo’n geval? :  onbeweeglijk blijven zitten, hard wegrennen of zijn er creatievere reacties te bedenken?

Wat doet het bestuur, wat doet u? Ik ben benieuwd.

------

Met enige moeite zetten we de knop weer om om de eredienst te hervatten

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl