Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: op een rots

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

op een rots

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 6 maart 2011 (9e d.h.jaar)

Op een rots

Tijdens de carnavalsdagen is het niet zo moeilijk om met iemand aan de praat te raken, zelfs met mensen die door het jaar geen kik geven, want die komen dan soms los vooral als ze zich onherkenbaar hebben geschminkt en uitgedost. Er lijkt even een band te ontstaan, maar dat is op Aswoensdag weer voorbij. Voor een echte vriendschappelijke verhouding is meer nodig dan een praatje. Ons vermogen tot het opbouwen van een hechte band met een vriend, een vriendin, een levenspartner is trouwens nogal beperkt. Ook al wensen we elke medemens het allerbeste, het zijn er toch altijd maar enkelen, waar we ons volledige vertrouwen aan geven, want zo’n hechte band vraagt voortdurend onderhoud. Menig huwelijk dat hoopvol begon is gestrand omdat een of elk van beide langdurig afwezig is en met van alles bezig maar niet met die partner. Wat we moeten doen om een goede relatie op peil te houden weten we eigenlijk wel. Daarvoor gelden grondregels die even vanzelfsprekend zijn als de tien geboden die Mozes vanaf de Sinai-berg mee naar beneden bracht en die hij in de eerste lezing van vandaag nog eens aanbeveelt. Is dat alles? Nou voor een goede band eigenlijk niet of men zou het van die tien geboden kunnen afleiden. Tijd uittrekken voor elkaar, in alle rust  communiceren, samen eens een feestje vieren, elkaar opzoeken, het hoort er allemaal bij. Zo worden het mensen voor je waar je op kunt bouwen, waarbij je terecht kunt als je het moeilijk hebt of in nood zit, die naar luisteren en je laten uitpraten.
In het evangelie van vandaag laat Jezus weten dat een goede band met God, ons aller vader, evenzeer om onderhoud vraagt. Wie daar in slaagt krijgt er een vriend bij die alles heeft wat van een vriend verwacht kan worden. Hoe krijg je dat voor elkaar? In feite op dezelfde manier als met mensen. Dat lukt niet iedereen. Het is soms wachten tot de vonk overslaat,net als onder mensen. Waarom gebeurt dat met deze of met die en niet met anderen? Redeneringen geven daar geen helderheid in, zoiets kan gebeuren en gebeurt. Er voor open staan is al het minste. Indertijd dacht men wat in onze tijd nog wel menigeen denkt: dat je daarom vooral veel moet bidden en met God in het vaandel moet aantreden in de politiek bijvoorbeeld ,voor van alles en nog wat. Daar is Jezus heel duidelijk in: “Heer, Heer”, roepen, als profeet optreden en zo, nee daar zit ’t  niet in. Een goede relatie met God, zo laat Hij weten, loopt via mensen. Wie zorgvol omziet naar zijn medemens, ja die bouwt aan een goede relatie met God, een relatie die kan stand houden tot in de allermoeilijkste omstandigheden. Met God als een rots in de branding. Dus toch weer langs die tien geboden of mogen we zeggen zoals het meer dan eens in de H.Schrift wordt gezegd: Wat we moeten doen hoeven we niet ergens te lezen of te horen, het is ieder mens in het hart gelegd. Zoals we weten wat we moeten doen voor het opbouwen en in stand houden van een goede relatie onder mensen die ons na zijn. Zo kan God zelf voor ons die rots in de branding worden of zoals het evangelie het zegt: Als een huis op een rots .
Moge het zo zijn.

Matteus 7,21-27
Jezus onderrichtte de mensen als volgt: `Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen Mij op die dag zeggen: "Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?" Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: "Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!" Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.'
 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl