Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: in beweging

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

in beweging

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Zondag 23 januari 2011.
Derde zondag door het jaar A.
Door Hans vd Laar.

In beweging

In Amerika is er een medicijn in ontwikkeling dat mensen met overgewicht bv. Zou kunnen aansporen meer te gaan bewegen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat met dit middel de productie verhoogt van het hormoon leptine. Dat is een hormoon, dat verantwoordelijk is voor het hongergevoel.

Het is al zover dat dit middel muizen twee keer zo snel doet bewegen en hoewel de ontwikkeling van een gelijkaardig middel voor de mens nog wat verder weg is, denken onderzoekers dat de mogelijkheden in de toekomst erg groot zijn.

Een medicijn om in beweging te komen? Onze maatschappij schijnt er om te vragen., want er zijn te veel mensen die stil zitten of alleen maar de zenders voorbij zappen of met de muis naar een volgend plaatje klikken…en dat schijnt toch te weinig te zijn.

Natuurlijk zijn medicijnen vaak erg noodzakelijk tegen pijn van lichaam of ziel of wat dan ook, maar of je nu een pilletje moet slikken om in beweging te komen?

Volgens het evangelie is er een heel andere manier om in beweging te komen. Jezus zegt: Kom achter mij aan! Volg mij! Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Dat is beweging op geestelijk vlak en misschien moet eerst onze geest in beweging komen voordat we toe zijn aan het bewegen van lijf en leden. In beweging komen om Jezus te volgen, is weldoende rondgaan. Begaan zijn met mensen die je tegenkomt. Zieken opzoeken, kwalen genezen. En daarbij gaat het niet om een ontstoken teen of zo, maar om veel meer: om mensen bv. Die zijn stil gevallen in hun leven door het ouder worden of door verlies van hun partner; om mensen die door hun stil vallen de verkeerde kant op zijn gegleden; mensen die ondersteuning nodig hebben. Die mensen wil Jezus vangen en laten vangen door zijn leerlingen. Daartoe wil Hij zijn leerlingen uitdagen.

Het is niet zomaar een oud verhaal. In elke tijd opnieuw moeten we in beweging komen om onze samenleving tot samen leven te brengen, om onze maatschappij om te vormen in een maatschappij waarin we vooral maatjes van elkaar zijn; om tegenstellingen te overbruggen tussen links en rechts, tussen het ene geloof en het andere, tussen menselijke zienswijzen die van elkaar verschillen en noem maar op.
Kom in beweging, zegt Jezus en Jesaja de profeet voorspelt dan dat als dat gebeurt er een helder licht zal gaan schijnen over hen die leven in duisternis. Als je gaat bewegen wordt het lichter. Dat geldt natuurlijk voor ons lichaam, maar nog veel meer voor onze geest. Er gaat een stralend licht op. Dat is Gods licht voor mensen.

Jesaja. 8, 23b-9,3
Zoals het land van Zebulon en Naftali
in het verleden smadelijk bejegend is,
zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek,
het Overjordaanse en het domein van andere volken.

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
 U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
 Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

Mt, 4,17-23.
 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen  en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.
 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl