Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: aangewezen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

aangewezen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 16 januari 2011(2e d.h.jaar)
Door Richard Schreurs.

Misschien is het u ook wel eens overkomen: dat u b.v. hier in Best op de markt rondloopt of ver weg in New York of zo, dat u plotseling een oude bekende meent te zien. Hij of zij is uiterlijk misschien veel veranderd, maar de stem, de manier van lopen en gedragen zet je op het spoor: “Ja, die is het. Wat is de wereld klein”. Er zijn heel wat menen die we nog wel eens terug zouden willen zien, vooral als we het goed met hen konden vinden. Je zou een hele groep bij elkaar willen brengen van mensen die elkaar goed verstaan. Die heimelijke wens is niet eens onvervulbaar en die hoeft eens gezocht te worden onder de oude bekenden. Zulke mensen zijn ook te vinden onder nieuwe kennissen. Het zijn mensen waar je wat en had en vooral aan hebt. Ze tillen je even weg uit de platte, maar soms noodzakelijke, bezigheden van alledag.
Dat kun je niet van iedereen zeggen. Er is immers zo veel dat ons wordt opgedrongen en ons tot de zwarte massa wil doen behoren, om te dansen naar de pijpen van wat anderen verzinnen. Onze geest kan helemaal verdoofd raken door het aanbod van verre en o zo goedkopen reizen, van filmpjes en dvd’s waar het lawaai en het bloed vanaf spat, van superaanbiedingen en noem maar op. Toch zijn er altijd weer mensen die ons daar uit weg redden omdat ze een heel andere geest in zich dragen en uitstralen. In wezen zit die mogelijkheid in iedere mens, maar bij de een komt dat uitdrukkelijker voor de dag dan bij de ander. De evangelisten beschrijven zulke mensen als degenen die de geest Gods gestalte geven. De evangelist Johannes vertelt vandaag dat Johannes de Doper zo iemand tegenkwam in de persoon van Jezus Christus. Niet zo maar als een van de velen, die af en toe zo’n beetje boven alledag weet uit te spartelen, dus niet helemaal vervreemd van zichzelf. Nee, hij herkent Jezus als een van degenen die kennelijk zo uitdrukkelijk door God zijn aangewezen dat ze er niet onderuit kunnen om diens geest in woord en daad uit te dragen. Onder profeten kwam dat meer voor. Ze zeggen soms dat ze er wel onderuit zouden willen, maar niet kunnen, “want het brandt in mijn hart, ik kan niet anders” laten ze weten. Johannes de Doper herkende dat in Jezus als gedoopt in en bovenmate overgoten van de heilige geest. Hij kon dat alleen zeggen omdat hij wist wat dat voor een geest is: de geest van wijsheid, waarheid, geduld, hulpvaardigheid.
Wij zijn niet allemaal zo uitdrukkelijk daartoe aangewezen, maar we zijn er ook niet per se vreemd aan en zien dat bij mensen om ons heen, die vrijwilligers, ouders, verzorgers enz.
Ondanks alle geweld van reclame zijn er heel veel mensen die weten te ontsnappen, minstens voor een deel, aan  het appel van de hebzucht, het vertier, de schone schijn. Omdat die mogelijkheid in elk mens woont vindt je ze dan ook onder arm en rijk en alles daartussenin.
Het mag ook wel eens gezegd: Ja er zijn echt ook  zeer welvarende mensen die daar, de een wat vaker en wat meer dan de ander,  die zich voelen aangewezen en er op ingaan om er bovenuit te krabbelen. Het is goed om die geest te herkennen en als een oproep aan onszelf te verstaan: Maak eens wat meer ruimte voor die geest God in ons, want dat is redding voor ons allemaal. Dan kan het gebeuren dat een oude of nieuwe bekende u op de markt in Best of op een verre plek op onze aardbol bezig ziet en denkt: “Die ken ik ergens van”. Misschien niet van de stem of het uiterlijk, maar wel van die typische gedragingen van mensen in wie de geest Gods woont.
Amen

Johannes 1,29-34
Johannes zag Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. `Daar is het lam van God', zei hij, `degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: "Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al." Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water.' En Johannes getuigde: 'Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: "Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dat weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest." Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl