Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: dwaalsporen?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

dwaalsporen?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Pas op voor moslimterroristen, waarschuwen politici ons. De wereld zit er vol van. Ze wonen naast je. Ze zijn veel dichterbij dan je denkt. Onder elke hoofddoek zit er één verborgen. Vertrouw mensen van een andere afkomst niet, want er kan niets goeds van komen. Neem geen vluchtelingen of vreemdelingen op, want dat kost geld, gaat ten koste van onze welvaart. Trouwens, onze rijdom is alleen van ons!. We vergeten voor het gemak maar even dat veel Nederlanders in de tweede wereld oorlog konden vluchten naar Engeland. Gelukkig zijn ze daar liefdevol en gastvrij opgenomen door de Engelsen die het ook niet zo breed hadden. We vergeten ook maar even dat Nederlanders na de oorlog zich gingen vestigen in Canada en Australië om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Vandaag de dag noemen ze dat “economische vluchtelingen”. We vergeten soms gemakkelijk dat het allemaal anders is als het jezelf even wat beter uit komt.
Jezus heeft daar duidelijke woorden over in het evangelie. Hij heeft het over mensen die je op een dwaalspoor zetten door oorlogen, onlusten door tegenstanders en mooipraters. “U zult gehaat worden, zegt Hij zelfs, omwille van mijn naam. Jezus realiseert zich maar al te goed dat Zijn boodschap de maatschappij op zijn kop zet, dat de rijken en machtige het niet fijn vinden dat verhoudingen zouden kunnen veranderen, dat de troon van rijkdom en macht een beetje aan het wankelen wordt ge bracht. Als het volk, opstaat tegen misstanden in de samenleving, als de volgelingen van Jezus werkelijk werk maken van Zijn evangelie dan draaien de maatschappelijke verhoudingen om en is rijkdom geen garantie meer. Dan wordt de arme rijk geprezen en de machteloze en kwetsbare mens, machtig. Uiteindelijk gaat het Jezus om de nieuwe wereld, waarin liefde en rechtvaardigheid regeert en niet angst voor vreemden, voor anderen voor buitenlanders of andere zogenaamde buitenstaanders.
Als je ziek was, melaats, dan was je onrein, hoorde je er niet bij. Als je de regels van de tempel overtrad door op de sabbat iemand te helpen dan hoorde je er niet bij. Als je toevallig Samaritaan was, hoorde je er niet bij. Jezus draait het om en zegt: Van die oude wereld zal geen steen op de andere blijven staan. Gods wereld is niet gebouwd op stenen, maar op mensen. Die boodschap mogen we doortrekken naar vandaag en met vertrouwen mogen we de vreemdeling opnemen, onze buurman vertrouwen en gedag zeggen. Dat wil niet zeggen dat alles maar kan en mag, maar wel dat liefde vertrouwen openheid en barmhartigheid en geloof in een God die liefde is en Vader voor al zijn kinderen, voorop staat. Die boodschap wordt inderdaad niet gebouwd op stenen maar met mensen met liefde als cement, rechtop op Heilige grond.
We worden met z’n allen noga eens verleid om dwaalsporen te volgen, maar dan weet je echt niet waar je uitkomt. Zulke sporen zijn verleidelijk en gemakkelijk te gaan, maar toch daagt Jezus ons uit het spoor van het evangelie te gaan; een recht spoor, een spoor van liefde, vrede, eerlijkheid, hoop, geloof en vertrouwen. Aan ons is het te kiezen welke weg wij willen gaan. Elke dag weer!

Lc21,5-19
Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij:  ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’  Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’  Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet!  Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’  Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.  Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.  Dan zullen jullie moeten getuigen.  Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden.  Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.  Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam.  Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.  Red je leven door standvastigheid!

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl