Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: goed nieuws (Willebrord zondag)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

goed nieuws (Willebrord zondag)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Luisteren of kijken naar de nieuwsberichten van vandaag betekent geïnformeerd worden over de meest recente rampspoed. Dat mogen we misschien wat mistroostig vaststellen, maar het zal ons er toch niet vanaf houden om morgen met evenveel belangstelling te speuren naar het vervolg van de dagelijkse ellende. Wetenschappers menen ontdekt te hebben dat wij mensen in deze, niet zo maar nieuwsgierig zijn, maar dat het een onbewuste vormen van zelfverdediging is omdat de kennis van wat anderen is overkomen ons weerbaar maakt om zelf te overleven. “Een gewaarschuwd man telt voor twee”. Dat volksgezegde past hier. Natuurlijk vernemen we ook wel eens graag goed nieuws: dat er een nieuw medicijn is ontwikkeld, een brug gebouwd en dat soort mededelingen, maar we kunnen er eigenlijk niet zoveel mee. We willen overleven en als het daaraan bijdraagt zijn we er voor in.
In de tijd dat de zondagse overweging nog “preek” genoemd werd stond de predikant hoog aangeschreven als er hel en verdoemenis in het vooruitzicht gesteld werd, maar tegelijk een hint werd gegeven om hier aan te ontkomen. Men wilde graag horen hoe het moest. Ofschoon ook toen “evangelie” hetzelfde betekende als nu, namelijk “blijde boodschap, goed nieuws”, het klonk niet zo, door in de verkondiging.
We gedenken vandaag Sint Willibrord die tegen het einde van de zevende eeuw vanuit Ierland  in Noord Nederland aan land ging om er, dat evangelie, te verkondigen.
Hij trof in dit natte land kleine gemeenschappen aan die aan de hand van eenvoudige regels, afspraken en overeenkomsten met hun buren probeerden te overleven. Het waren regels die wel overeenkomst hadden met de regels waarmee Abraham zijn volkje bijeen probeerde te houden en die later 10 geboden werden en in onze dagen liever 10 wijze woorden. Hoe Willibrord bijvoorbeeld die Friezen van toen heeft kunnen overtuigen weten we niet precies. We weten niet eens of dat allemaal zonder geweld is gegaan, maar zeker is dat er uiteindelijk toch de overtuiging, het geloof van Jezus Christus in is gaan doorklinken. Zoals zo vaak zijn het niet de voormannen die zich om die boodschap bekommerden, maar meer om de organisatie. Dan waren het de gewone vaders en moeders die die boodschap verstonden en ze voor leefden. Dat bevatte geen bedreigingen, geen aankondiging van ellende, maar een ander en eenvoudig handvest om te overleven: geef zorg en liefde aan elkaar, compassie, solidariteit. Hij zei, deze aanpak van God, zijn Vader, te hebben overgenomen. Of dit laatste op die Friezen meteen veel indruk heeft gemaakt valt te betwijfelen, want geloof in de goddelijke afkomst van Jezus Christus is al weer een statie verder, maar zijn nieuwe perspectief dat was, en is,  goed nieuws en een verhoopt alternatief tegen alle bedreiging, meer dan de moeite waard om dit door te geven. Willibrord heeft er door het stichten van de Kerk in Nederland een structuur gegeven. Wellicht dat we in onze tijd daar minder heil van verwachten. Dat goede nieuws blijft recht overeind en in het evangelie van vandaag worden we aangespoord het door te geven door niet te verzwijgen wat ons moed en vertrouwen geeft om te kunnen overleven. Woorden hebben daartoe meestal weinig overtuigingskracht, ook niet al komen ze van bovenaf. Veel meer onze gedraging van zorg en goedheid, verdraagzaamheid, want dat maakt een samenleving weerbaar.

Marcus 16,15-20
Jezus zei tegen zijn leerlingen: `Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. 

Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. 
 De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. 
Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden. 
Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. 
Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl