Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: stenengooiers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

stenengooiers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Wie iets misdreven heeft moet gestraft worden. We zijn daar misschien een beetje milder in geworden, maar niet te veel. De oorvijg op school vroeger of thuis is afgeschaft, maar het zoeken naar een bruikbaar alternatief is nog niet afgerond. We hebben nog het betalen van een boetesom, het op staande voet ontslag, ontzetting uit het ambt, werkstraf, gevangenisstraf en nog zo wat. Want er moet gerechtigheid zijn en dat zou hier mee zijn verkregen. Toch lijkt het soms ook op wraak omdat er van enig nuttig effect geen sprake is en men daar ook niet in geïnteresseerd is. De huiselijke oorvijg schijnt vroeger wel eens tot gedragsverbetering geleid te hebben. Het betalen van een boete wordt vaak gezien als een manier om de staatsbegroting sluitend te krijgen. Degene die door het misdrijf is benadeeld komt zelden in het vizier en zal van alles moeten verzinnen om schadevergoeding te krijgen. Succes is lang niet verzekerd. Degene die zijn baan verliest of een gevangenisstraf heeft uitgezeten komt zelden of nooit daar uit als een herboren opbouwer van onze samenleving. Als het een beetje rustig is in het criminele gebeuren dan werpen we ons desnoods op het verleden dan hebben we meteen een rookgordijn voor wat er allemaal in het heden mis is, want dan zouden er verbeteringen moetend worden aangebracht en dat is toch wat veel gevraagd.
In landen die wij als minder beschaafd aanwijzen maken ze het in de manier van straffen nog even bont als duizenden jaren voor Christus. De dief moet een hand missen, de vrouw die stout is geweest wordt gestenigd( de man natuurlijk niet) en men fusilleert en hangt op aan de lopende band. Dat stenigen deden ze in de tijd van de profeet Mozes ook en ook al wordt op een andere Bijbelse plaats barmhartigheid aanbevolen, deze praktijk heeft het volk Gods lang volgehouden.
Niet alleen de samenleving, ook organisaties zoals de Kerk heeft eigen regels en wetten en bijpassende straffen voor zondaars al krijgt ze daarbij niet meer de steun van de staat zoals in de tijd van de inquisitie. Er zijn trouwens veel te veel zondaars want daaronder vallen niet alleen de maatschappelijke stouterds, maar al die ongehuwd samenwonenden, degenen die eigentijdse manieren van geboortebeperking toepassen, om nog maar niet spreken over degenen die niet een maal per jaar biechten of andere kerkelijk wetten aan hun laars lappen en al die andere vergrijpen die in onze dagen zo ruim belicht worden. Al er al geen straf voor het heden is, dan biedt het verwijzen naar de eeuwige verdoemis, de hel, een alternatieve straf.
Dierbare medechristenen en alle anderen die het willen horen: Vanaf vandaag mag het u niet ontgaan zijn dat Jezus Christus op een totaal andere manier wenst om te gaan met de maatschappelijk of kerkelijke zondaar en dat verzon Hij niet zo maar even. Nee Hij verwijst steeds naar God, zijn barmhartige Vader. We vernemen het vandaag weer eens uit het verhaal over zijn aanpak tegenover die vrouw die vreemd gegaan was, niet jaren geleden, maar vers betrapt! Die schriftgeleerden kenden de wet, Jezus kende die wet ook: met stenen dood gooien. Jezus ontkent haar gedrag niet, praat het niet goed, maar blijft consequent aan zijn liefdevol omgaan met mensen. Hij wil dat zij een nieuwe kans krijgt en die krijgt ze omdat die schriftgeleerden vrezen te worden aangesproken op hun eigen misdragingen, die natuurlijk niet publiek waren, maar liepen toch liever niet het risico dat Jezus ermee voor de dag kwam. Hij veroordeelt haar niet eens, stuurt haar terug naar haar man en dan heeft zelfs zonder zijn schadeclaim nog een spannende opgave, maar ook een goede kans.
Waar het hier om gaat is duidelijk. Jezus raadt ons aan uiterst zuinig te zijn met ons veroordelen en elkaar liever nieuwe kansen te geven. Daar is niet alleen die medemens mee geholpen, ook wijzelf, want wie durft die eerste steen te gooien naar die ander, wie meent zelf helemaal brandschoon te zijn, nooit gelogen, nooit te hard gereden of misschien toch wat heftigers misdreven. Jezus’ omgaan met mensen staat haaks op wat wij gewend zijn. In plaats van straf, elkaar toekomst bieden.
Amen.

Johannes 8,1-11
Terwijl de mensen naar huis gingen, ging Jezus naar de Olijfberg. Maar in de vroegte was Hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar Hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten
met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor Hem en zeiden:
'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat U daar tegenover?' Met deze vraag wilden ze Hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen Hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek Hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.' En weer bukte Hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat Hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor Hem. Jezus keek op en vroeg haar: 'Waar zijn ze gebleven, vrouw?
Heeft niemand u veroordeeld?' 'Nee Heer, niemand', antwoordde ze. Waarop Jezus zei: 'Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl