Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: liefde

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

liefde

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (4e zondag jaar C)

Bij Philips Medical Systems hier in Best worden de meest hoogstaande technische en vernuftige hoogstandjes bedacht ten behoeve van de ontwikkeling van medische apparaten. De meest geavanceerde MRI apparatuur, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van echo en röntgen en nog veel meer.
Stel je werkt daar op de afdeling nieuwe ontwikkelingen en je weet van alles vanuit je studie over straling en over techniek. Je bent goed op de hoogte, zelfs een voorloper op het gebied van medische en technische ontwikkelingen, maar je hebt niets met mensen, die ziek zijn of ooit ziek zijn geweest. Geen gevoel daarvoor en geen hart. Dan vraag ik me af of je je vak wel goed kunt uitoefenen?  Ben je dan geïnspireerd genoeg om toch iets te verzinnen waardoor de patiënt minder last heeft nadien, minder belast wordt met straling? Kun je dat dan met al je kennis en wetenschap bedenken?
Eigenlijk denk ik niet dat, dat goed kan. Je kunt nog zo slim en hoogbegaafd zijn, maar zonder betrokkenheid op het doel van je werk, zal het uiteindelijk niet goed gaan.
Kun je leerkracht zijn op het voortgezet onderwijs met kinderen die ook wel eens spijbelen, een grote mond hebben, hun huiswerk lang niet altijd maken, met het zoveelste smoesje komen, zonder liefde en betrokkenheid op jonge mensen? Je onderwijskundige en didactische en pedagogische vaardigheden kunnen nog zo goed zijn ontwikkeld, maar als je de liefde niet hebt, als je geen betrokkenheid hebt op kinderen die aan het groeien zijn op weg naar hun volwassenheid dan gaat het echt niet lukken.
Kun je geloven in God, die ons leven doordringt, in een God, die als een Vader begaan is met zijn kinderen, van wie we geloven dat Hij de wereld heeft geschapen en de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis, zonder zelf mensen lief te hebben, zonder zelf betrokken te zijn op onze naaste onze buurt onze samenleving onze wereld.
Sommigen zeggen dat dat wel kan, maar Paulus horen we vandaag duidelijk zeggen: Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Zonder de liefde kun je een geloof hebben dat bergen verzet, maar het leidt tot niets. Geloof en liefde zijn blijkbaar niet los te maken van elkaar: innig met elkaar verbonden. Geloof dat alleen aanneemt, dat er iets meer is in dit leven, dat er een hogere werkelijkheid is, maar dat geen consequenties heeft voor je leven, is een zinloos en liefdeloos geloof.
Het kan niet, maar het bestaat wel ook in de tijd van Jezus en Paulus. Paulus schrijft daarom deze beroemde brief aan de mensen in Korinte en Jezus neemt het in de synagoge op voor een Syriër, een buitenlander. Het geloof van Jezus in Zijn Vader houdt in dat alle schepselen kinderen zijn van diezelfde Vader en dat Hij alle mensen wie of waarvandaan ook liefheeft. Daarop grijpen mensen Jezus vast en sleuren Hem de stad uit. Jezus mag van hen best zijn geloof prediken, maar met liefde voor een ander mens moet je niet aankomen. Zeker niet als het over Syriërs gaat.
Geloven zonder liefde is niet het geloof dat Jezus of Paulus wil uitdragen.
Geloof en liefde horen bij elkaar. Zijn innig met elkaar verbonden en daarom kan het behalve boeiend en interessant zijn om aan medische ontwikkelingen bij te dragen, vooral ook liefde zijn voor mensen die je inspireert om te werken aan moderne medische apparatuur en blijft het voor velen het mooiste werk wat er is om met jeugdigen in het onderwijs te werken.
Liefde en geloof mogen ons uitdagen om met liefde te geloven in God die ons nabij is en kracht, steun en houvast biedt en die ons tegelijkertijd uitdaagt om ons leven met liefde te leven.

1.Kor 13
l sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl