Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: nieuwe tijd

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

nieuwe tijd

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (3e zondag jaar C)

Als een groot blok beton ligt het op je maag. Zo voel je het wel eens. Als die zorgen om je kinderen, om je gezin, om je kleinkinderen of om je kinderen die al lang de deur uit zijn, maar die ’s nachts als je in bed ligt toch nog door je hoofd heen malen. Wat heb ik toch verkeerd gedaan, dat ze er zo´n potje van maken, ben ik eraan schuldig dat hun relatie kapot gaat? Had ik het misschien allemaal anders kunnen doen. Heb ik ze te vrij of misschien wel te streng opgevoed. Je slaapt slecht en krijgt er buikpijn van. Of je maakt je druk om de toekomst van je kind. Zouden ze wel de goede keuzes maken? Zouden ze de wereld wel aankunnen?
Of je zit zelf met een last op je schouders. Het gaat niet goed, maar ik weet niet hoe ik het moet oplossen. Hoe krijg ik mijn werk, mijn leven, mijn relatie weer op poten? Soms lijkt het onoplosbaar en je maalt in hetzelfde kringetje rond. Waar is toch die kant en klare oplossing?
Die lijkt er gewoon niet te zijn….
Toch neemt de priester Ezra het boek op tegenover alle mensen die daar verzameld zijnen hij zegt: wees niet treurig, ga samen eten en drinken. Ga voorbij aan wat gebeurd is en deel met wie niets heeft. Wees niet bedroefd, maar laat de vreugde van de Heer U kracht schenken. Nu hoor ik U al denken. Ja dat is mooi en vroom gezegd of misschien denkt U wel: dat lukt me nooit, want ik heb veel te veel zorgen; het blok beton is veel te groot, maar toch doet Ezra dit niet voor niets. Hij is een psycholoog van zijn tijd, want mensen van toen en nu mogen toch ondanks alles wat hen overkomt toch weer steeds opnieuw proberen de problemen los te laten en opnieuw te beginnen. Maak je rustig en stil van binnen en geef je kinderen het vertrouwen om zelf hun weg te gaan. Doe energie op voor die momenten, dat je ze echt moet helpen en maak je hoofd en hart vrij op die momenten dat het kan en mag.
Jezus doet hetzelfde in de tweede lezing. Hij opent de boekrol en zegt dat de nieuwe tijd begonnen is. Laat maar los wat er is geweest, want soms is het teveel om overheen te kijken en begin opnieuw in je relatie, met je kind in je werk met die goede vriend, waarmee het contact verwatert is en breng, zegt Jezus, een goede boodschap aan de armen, de gevangenen, aan de blinden en de verdrukten. Ja hoor, ook in de tijd van Jezus was er ook genoeg om je als vader als moeder als mens je druk over te maken en Jezus gunt het de mensen daar los van te komen, gunt het mensen vertrouwen te stellen in zichzelf in een ander en in God zelf, die door alles en iedereen heen zijn kracht wil geven, zijn vertrouwen wil geven, zijn veiligheid en houvast wil bieden.
Want een prachtige boodschap heeft ons evangelie toch telkens weer. Je mag in vertrouwen leven, dat het goed zal gaan met je kinderen, met je partner, met jezelf als je zelf ook vertrouwen weet te geven en niet alles zelf hoeft te beheersen en te regelen. Laat het maar over aan God en doe zelf wat je kunt. Dan gaat het schriftwoord in vervulling, dan breekt de nieuwe tijd aan. Dan zal de Heer onze kracht zijn.
Ik gun het ons allemaal van harte

Lucas, 1,1/4, 4,12/20
Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,  en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden,  leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen,  om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek.  Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen.  Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
 ‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl