Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: door het water gaan

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

door het water gaan

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (doop vd Heer jaar B)

Overal ligt ijs nu. Soms een prachtige zwarte spiegel. Soms een dikke laag sneeuw erop. Op het `ouwe meer` kun je redelijk veilig schaatsen, maar ook al lijkt hier en daar het kanaal dicht te liggen. Daarop schaatsen is echt veel te gevaarlijk. Lang geleden dat er zo´n winter is geweest. Mooi voor sommigen ; lastig voor anderen al dat bevroren water.

Maar eigenlijk moet water helemaal niet stilstaan en bevroren zijn. Het moet leven en stromen, leven voortbrengen en levensbron zijn. Alle leven komt toch voort uit water, zeggen de geleerden en ook voor ons gelovige en zoekende mensen heeft het water toch leven gevende betekenis. We dopen onze kinderen met water en in deze tijd, maakt onze koster het water voor de kindjes zelfs een beetje warm om ze niet al te zeer te laten schrikken.

Van oorsprong komt die doop zeker ook van Johannes de Doper, die vandaag in het evangelie verkondigt, dat hij zelf doopt met water. Het was en is een teken van omkering. Door het water gaan wil zeggen, een nieuw mens worden. Johannes bedoelt, kind van God worden, mogen ervaren, mogen weten, dat je er nooit alleen voor staat. Kind worden van de nieuwe wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. Daar hoort meteen een opdracht bij, dat je daaraan ook je eigen bijdrage moet leveren en dat je er al je talenten voor moet inzetten.

 
Toch is Johannes niet de eerste die doopt. Al voor hem heeft Jesaja , de profeet van de eerste lezing, het al over water, dat een nieuwe wereld schept. Hij spreekt over dat water, dat je zo mag drinken, waardoor je nooit meer dorst krijgt. Hij heeft het over dat water, dat als regen en sneeuw uit de hemel neerdaalt en pas daar naar terugkeert als het de aarde heeft gedrenkt, het heeft bevrucht en met planten bedekt, wanneer het zaad gegeven heeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo gaat het met water. Het geeft nieuw leven. En zo gaat het met de woorden van de profeet en ook met onze woorden. Ook die mogen vruchten dragen, het plantje van liefde zaaien en woorden van troost hoop en vertrouwen opleveren.

Nee, het is allemaal niet voor niets. Water is leven gevend. Water brengt vruchten voort.  Wij mogen allemaal dor datzelfde water heen gaan  toen we zijn gedoopt is dat gebeurd en we mogen dat water niet laten bevriezen en tot ijzige mensen worden, maar mogen vertrouwen op Gods nabijheid en ook met onze mond, met ons hart, met onze ogen oren handen en voeten, vruchten voortbrengen.

De doop van de Heer is geen ijzig stilstaand oud gegeven. Het is het opnieuw vieren van onze eigen doop, zodat we steeds weer opnieuw kinderen van deze nieuwe tijd mogen zijn, kinderen van God mogen zijn, van het grote Geheim dat God is. Jezus zelf maakt een glimp van dat geheim zichtbaar en wij mogen zijn voorbeeld navolgen door vruchtbaar stromend, liefdevol en leven gevend als water te zijn.

Een mooie boodschap aan het begin van dit prille en koud begonnen nieuwe jaar, dat de warmte van Gods liefde uit ons hart mag stromen.

Marcus, 1, 7/11  

Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.  Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’  

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl