Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: waarschuwing

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

waarschuwing

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (1e zondag vd Advent)

Vorige week zondagmiddag sneeuwde het flink. Knipperende snelheidsbeperkingen en de zwaailichten van de strooiwagens waarschuwden voor gladheid. Ofschoon ik niet tot de echte sukkelaars meen te behoren, werd ik toch ingehaald door een auto met de dubbele snelheid. En ja hoor, een paar kilometer verder stond hij ingedeukt uit te rusten tegen de vangrail. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op een waarschuwing: de een wordt er angstig van, een ander haalt de schouders op en weer een ander reageert geïrriteerd.
Een toezichthoudende ambtenaar van de Amerikaanse regering heeft enkele jaren geleden enkele grote bedrijven bij herhaling gewaarschuwd voor de gevolgen van de te hoge hypotheken. De betreffende bedrijven hebben meteen actie ondernomen: ze hebben die ambtenaar ontslagen.
Ook in de persoonlijke leefomgeving kun je kwaad worden als iemand ergens voor waarschuwt. Het is inderdaad niet zo leuk om gewaarschuwd te worden over je rijgedrag. Na drie glaasjes en de autosleuteltjes in de hand vraagt iemand: “Zou je niet een taxi nemen?” Een redelijke vraag, maar ook irritant. Nog erger is het als iemand waarschuwt voor iets wat je zelf al eerder had moeten zien: de zorgelijke toestand van je ouders, je kind, partner, vriend of buren. “Je denkt toch niet dat ik mijn ogen in mijn zak heb”! Irritant.
Toen Marcus de tekst van zijn evangelie schreef waren er redenen genoeg om zijn geloofsgenoten te waarschuwen. Het is bekend dat de eerste christenen aanvankelijk zeer vrijgevig waren. Ze kwamen elke week bijeen om te zien wie extra hulp nodig had en hielpen elkaar. Na zo’n dertig jaar was dat eerste enthousiasme al behoorlijk ingezakt en was er hier en daar al onenigheid ontstaan. Dan zijn er al gauw mensen die zich terugtrekken en anderen aan hun lot over laten. De evangelist waarschuwt en roept op tot een gewetensvraag: “Past deze onverschilligheid wel bij de Geest van Jezus Christus?” Hij gebruikt hiervoor dat verhaal over iemand die tijdelijk de verantwoordelijkheid aan ondergeschikten overdraagt. Het gaat over ons die in de toegemeten tijd verantwoordelijk zijn voor onszelf en voor elkaar. Past onze onverschilligheid wel bij die Geest van Jezus Christus? Een vraag voor elke dag. Het is meer nog een waarschuwing aan ons adres. Het past bij leerlingen van Jezus Christus om elke dag, elk moment bedacht te zijn op de pijn, het leed van mensen  om ons heen. Wees waakzaam! Wij worden soms geholpen door de knipper- en zwaailichten van familie of vrienden of de media, die ons proberen wakker te houden uit een suffig bestaan en laten horen en zien wat er links en rechts aan de hand is, dat er mensen zijn die ons nodig hebben en die aan onze aandacht dreigen te ontsnappen. Natuurlijk geldt die oproep ook voor verantwoordelijke overheden, sociaal-maatschappelijke instanties, maar we weten heel goed dat wat niet leeft bij de individuele burger, leeft daar zeker niet.
Die waarschuwende Amerikaanse ambtenaar konden ze ontslaan.  De evangelist ontslaan dat gaat niet meer, maar we kunnen natuurlijk op hem geïrriteerd reageren, de schouders ophalen zijn waarschuwingen naast ons neerleggen. We zouden ook kunnen reageren door thuis een kaarsje aan te steken dat ons herinnert aan de gevraagde waakzaamheid. Hier in de kerk doen we dat met een eerste kaarsje op de adventskrans. . .


Tweede lezing: uit het Evangelie volgens Marcus, 13,33-37
Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht of bij het kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl