Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: opgeborgen talent

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

opgeborgen talent

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Voor jonge mensen ligt de toekomst nog open. Het is meestal wel even of iets langer zoeken naar de eigen begaafdheden om die vervolgens te ontwikkelen, zodat de kost verdiend kan worden: Wat zit er in deze jeugdige om zelf gelukkig te worden en anderen gelukkig te maken? Niet elke richting is meteen raak. Ik herinner me een leerling die op zijn elfde al heel aardig blokfluit speelde. Toen ik  20 jaar later nog eens informeerde naar zijn muzikale situatie, bleek hij met die blokfluit niet verder te zijn gekomen. Misschien heeft het er wel in gezeten, maar het is er in elk geval nooit uit gekomen. Een ander kwam als hoogbegaafd uit een intelligentietest. Eveneens 20 jaar later bleek hij portier te zijn in een klein hotel. Wellicht de intelligentste portier in het land, dat wel.
In elke mens schuilen mogelijkheden, jong of oud, de mogelijkheden blijven, maar als je ze opbergt heeft niemand er wat aan, de persoon zelf niet en anderen ook niet. Talentenjacht is een populair TV-programma. De ene keer mogen we ons verbazen of het totaal ontbreken van bijvoorbeeld de zangkunst van iemand die meent zelfs hierin boven het gemiddelde uit te steken. Op een ander moment mogen we ons  opnieuw verbazen, maar dan over het onvoorstelbare niveau dat sommige mensen hebben bereikt op een of ander gebied. Mijn vroegere buurvrouw kon breien en haken met de ogen dicht, hier vlakbij was een man keien aan het leggen: één tikje en ze liggen meteen goed. Probeer het maar eens. Sommige mensen zijn heel goed in heel moeilijke dingen, anderen zijn heel goed in dingen die eenvoudig lijken, bijvoorbeeld mensen vriendelijk begroeten, maar als je dat niet kunt is dat alvast een zwak punt, zelfs van een slimmerik.
Het is toch meer dan zo maar een vraagje op de zondagmorgen, als vanuit het evangelie ons vandaag de vraag in volle ernst wordt voorgelegd: Waar liggen je begaafdheden en  wat doe je ermee? Wat doe je er mee in je productieve jaren en wat na je pensioen? We hebben het zo vaak over verborgen talenten. Dat zijn de talenten, de begaafdheden en mogelijkheden die in ons liggen, maar die we zelf nog niet hebben ontdekt. Bij die ontdekking kunnen anderen ons wel wat helpen. Nee, de vraag van vandaag is: Welke talenten heb je tot nu toe of vandaag opgeborgen. Je weet wel waar je goed in bent, maar wat doe je er mee, heb je ze alleen maar opgeborgen? Dat zou toch een mooi punt van overdenken zijn; er hier rustig voor gaan zitten om die vraag aan onszelf voor te leggen: Waar ben ik heel of een heel klein beetje goed in en wat doe ik er mee?
In het evangelie van vandaag vernemen we van een paar actievelingen die werkelijk aan de weg getimmerd hebben, maar we vernemen ook van een sukkel die wel een en ander had meegekregen, maar het simpel had opgeborgen. Van die sukkels zijn er vandaag nog wel een paar meer.  Wij zijn het zelf toch niet?!
Het streven is samen een gelukkige wereld op te bouwen: zelf gelukkig te zijn door anderen gelukkig te maken. In bijbelse termen heet dat “bouwen aan het Rijk Gods”, een wereld zoals Jezus van Nazareth die in woord en daad liet zien. Talenten zijn er te over; mensen kunnen van alles zijn en doen voor elkaar, niemand uitgezonderd. Verborgen mogelijkheden moeten ontdekt worden, maar ze mogen dan niet meer worden opgeborgen, want dat is iets voor zielige nietsnutten.
Overwegen is alleen gelaten worden met een gedachte, een vraag. Misschien worden we in een kerk soms nog te veel bezig gehouden om rustig te kunnen overdenken en een plan te maken. Laat het hier dan maar alleen een aanzet zijn voor een ander rustig moment, want die afrekening staat aan het einde van elk mensenleven, een lang of een kort leven: Wat heb je gedaan met wat je in handen is gegeven?  We willen dan toch ook graag horen: Uitstekend, goede en getrouwe knecht, met weinig heb je toch veel goeds gedaan”. Moge het zo zijn. Amen

Matteus 25,14-30
Jezus zei tegen de leerlingen over het Rijk der hemelen: 'Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de vijf talenten gekregen had,ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: "Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend," Zijn heer zei tegen hem: "Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer." Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: "Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend." Zijn heer zei tegen hem: "Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van de heer."Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: "Heer, ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uit gestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug." Maar zijn heer antwoordde hem: "Slechte, lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl