Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: toekomstvoorspellingen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

toekomstvoorspellingen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (22e zondag)

Hooguit een paar jaar later dan 1945 waren er al enkele kermisexploitanten voor een paar dagen in ons dorp neergestreken. Behalve een mallemolen en nog zoiets stond er ook een tent waarin een waarzegster die je toekomst kon voorspellen. De nieuwsgierigheid kostte mij toen 15 cent, maar daarvoor kreeg je dan ook de aanblik van een soort heks die in een glazen bol keek en met krakende stem voorspelde dat mijn toekomst niet met een blonde maar met een zwarte gedeeld zou gaan worden. Ze heeft het helemaal mis gehad, maar een belevenis was het wel. Zoals met veel luchtfietserij is ook het toekomstvoorspellen in onze tijd tot een winstgevend bedrijf geworden. Astrologie, horoscopen, tarotkaarten, het kost wat, maar dan weet je ook zeker dat het onzin is.
Toekomstvoospellingen schijnen even vaak niet als wel uit te komen. Het heeft dus weinig zin om je als profeet op te werpen. Toch wagen astrologen zich nog elke week aan nieuwe teksten en heel wat mensen blijken er een hobby van te maken om in de toekomst te kijken.
Zodra een slimme peuter een bal voor zich uitschopt, hoor ik iemand zeggen: “Als je het mij vraagt, zal die jongen het nog ver schoppen”.
Zodra bekend wordt dat een van je kinderen een joint heeft gerookt, weet er iemand al zeker dat het kind in de goot zal eindigen.
Kom maar eens met een plan voor de dag met het idee om een eigen bedrijf te beginnen of om naar Spanje te emigreren, dan zijn er beslist familieleden die zeker weten dat dit helemaal fout gaat lopen. Als jongelui als militair gaan helpen in Afghanistan of als ontwikkelingswerker in Zuid Amerika, weet er altijd wel iemand te voorspellen dat daarmee een mooie toekomst wordt weggegooid. We zeggen wel mooi: “Wie niet waagt, die niet wint”, maar het zijn er niet zo veel die wagen.
In het evangelie van vandaag lazen we, dat Jezus zijn plan bekend maakte om zijn  blijde boodschap van een gelukkige wereld naar Gods model, zijn evangelie, ook in Jeruzalem te gaan verkondigen. En ja hoor de apostelen voorspelden dat daarmee de hele onderneming, het stichten van een Rijk Gods voor alle volkeren, op een mislukking zou uitlopen. Ze wisten zeker dat Hij zijn plan met de dood zou moeten bekopen.
De reactie van Jezus is in zekere zin verrassend. Hij ontkent het risico van zijn dood helemaal niet, maar wel dat daarmee de stichting van het Rijk van vrede op dood spoor zou uitkomen. Hij doet er zelfs nog een schepje bovenop en zegt: “ Reken er maar op dat ik dood ga”. Maar de dood en zeker zijn dood, maakt het leven niet zinloos, zeker niet als jij je met dat leven inzet voor een waardevolle onderneming.
Wie al eens voor kanker is behandelt, ziet aanvankelijk de toekomst somber tegemoet( ik kan er van meepraten!) en sommige vrienden zien meteen het schip al ergens stranden. Maar eerstens komen voorspellingen vaak niet uit. We hebben vorige week nog met open mond kunnen zien hoe patiënt Maarten van de Weijden naar goud zwom op de 10.000 meter. Op de tweede plaats geldt voor ieder van ons die komt te sterven zoals Jezus, dat dit leven bij de dood niet zinloos wordt als je zolang je leeft er het beste van maakt. Fysiek kan het aflopen, maar menselijk leven kan gelukkig nog heel wat meer zijn dan alleen fysiek leven en dat andere deel is heel wat duurzamer. Amen

Matteus 16,21-27
Jezus begon zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest Iijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, dat Hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen: `God beware U, Heer! Dat mag U niet overkomen.' Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus: 'Weg daar, achter Mij, satan.
Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.' Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden. Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?
Want de Mensenzoon zal komen, bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader, samen met zijn engelen, en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl