Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: duurzaam bouwen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

duurzaam bouwen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (21ste zondag)

Er wordt wat afgebouwd in Nederland. In de vakantie zag je op de snelweg niet anders dan bouwplaatsen op de weg rond Eindhoven. Dat gebeurt al jaren om het verkeer beter te laten doorstromen. Soms krijg ik echter de indruk dat het nog niet zoveel helpt. Maar gebouwd… wordt er wel! Maar helaas nog geen duurzame oplossingen.
Ook in de zorg wordt gebouwd. Ik hoorde van de week, dat de hoogste managers van de thuiszorg in Nederland vele malen meer verdienen dan onze minister president en dat de medewerksters, die het dagelijkse werk bij de zieken en ouderen thuis doen nog minder krijgen dan een minimum . En toch worden zij steeds weer gekort en wordt het salaris van de grote baas via een B.V. uitbetaald omdat niemand er dan iets over te zeggen heeft. Ja, die managers weten wel hoe ze voor het eigen thuis moeten zorgen. Terwijl de thuiszorgsters duurzaam bouwen aan een levende gemeenschap aan zorg en aan liefde, maken de uitbuiters dat weer in een flits ongedaan
Ook op Olympisch niveau wordt hard gewerkt en flink gebouwd aan stevige sportploegen. De hockeyers doen het goed, de waterpoloërs vormen een hecht team en ga zo maar door. Nederland mag er wezen, maar er zijn in Beijing ook heel wat bestuurders en ambtenaren, die er alleen maar voor zichzelf zitten. Zij bouwen niks op, maar zitten op kosten van de gemeenschap feest te vieren om zogenaamd de Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Duurzaam bouwen kan in hun ogen nog even duren.

God wil zijn tempel opbouwen, zegt Jesaja in de eerste lezing, maar daarvoor moet eerst de oude overste van de tempel ruim baan maken.
Hij is een van de partijbonzen, die vooral zichzelf goed doen en Jesaja wil daar in Gods naam korte metten mee maken. Als er werkelijk iets nieuw moet beginnen, als er werkelijk een nieuw rijk van God wil ontstaan waar liefde heerst en zorg voor de kwetsbaren, waar gedeeld wordt met elkaar, moet er drastische maatregelen worden genomen.

Dan kan het niet anders of er moet eens actie komen en moeten oude muren worden afgebroken om nieuwe op te bouwen. Duurzaam bouwen
is volgens Jesaja bouwen aan Gods rijk in zijn geest.

Ook Jezus wil duurzaam bouwen. Het rijk van God moet meteen beginnen en Petrus wordt de steenrots, waarop Hij wil bouwen. Dat moet wel duurzaam gebeuren met liefde en met zorg. Het gaat in dat rijk niet om economie of inflatie, niet om winsten en resultaten, maar om aandacht en geven, om delen en vergeven.
Petrus staat aan het begin. Jezus vraagt iemand, die hem verraden heeft toen de haan drie keer kraaide. Jezus bouwt op iemand die volop twijfelde aan Jezus en zijn boodschap. Jezus riep een zoeker, een angsthaas, een onzekere Simon, die voor Jezus boodschap steenrots mag worden.
De kerk is na zijn tijd verder gegaan en er zijn veel dingen gebeurd, die niet door Jezus´beugel konden en nog is onze kerk lang niet altijd liefdevol hartelijk en vergevingsgezind en blijven er mensen nodig, die duurzaam willen blijven bouwen aan de boodschap van Jezus Christus.
Je moet dan wel dikwijls vechten tegen de bierkaai, want het is in de kerk net als in onze maatschappij… machtswellust, misbruik en wat al niet meer …ligt op de loer. Daarom vraagt Jezus ook niet de machtigen, de zekerweters, maar de twijfelaars en de zoekers, die op zoek willen gaan naar wat goed is, die willen bouwen aan een gemeenschap, waar liefde mensen samenvoegt.
Als we dat in zijn naam samen doen, mogen doen, wordt stenen een paleis! Ook onze kerk. Amen!

Matteus 16, 13-20

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’  Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’  ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.  Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.  En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.  Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’  Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl