Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: heilige geest ?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

heilige geest ?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (Hoogfeest van Pinksteren)

Elke dag hetzelfde liedje lijkt het wel. Op tijd opstaan. Maken dat je naar je werk komt. Druk op het werk. Collega’s springen in je nek. Kan dit er nog bij? Kan dat nog even? En ook je baas, die vraagt of  voor vanavond dat rapport op zijn bureau kan liggen.
Dan gauw naar huis. De tuin moet gedaan, het gras gemaaid. De caravan gewassen want het gezin moet erop uit. De volgende dag weer vroeg op. Van de ene verplichting naar de andere. Je vergeet wat de bedoeling van het leven ook al weer was.

Zo lopen de leerlingen van Jezus er ook bij. Ze zitten bij elkaar. Ze zijn bedroefd, verdrietig en te neer geslagen om de dood van hun leider, hun meester, hun inspirator. Het was allemaal zo mooi zoals Hij het zei: “Het rijk van God komt op aarde. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar en dus kinderen van dezelfde Vader”.  Daar leek nu weinig meer van over. Ze waren bang om ook opgepakt te worden. En als een wonder komt dan Jezus in hun midden. Jezus, die er eigenlijk altijd al was, maar nu voelen ze hem zelf heel dichtbij. In hun verdriet is er openheid en nieuwe ruimte voor Hem,  voor Zijn Geest. Jezus zegt: “Vrede, zij U en ontvang de heilige geest.
Maar wat is dat nou? Hoe ontvang je de Heilige geest?
Daarvoor toch maar even terug naar de man, die gevangen zit in zijn werk, zijn privé , zijn thuis, zijn familie, gevangen in zijn hele leven.
We hebben ooit bedacht dat je met vakantie er eens even uit kunt breken, omdat het even iets totaal anders is. Gelukkig werkt het  bij veel mensen zo. Het brengt rust, ontspanning en geestelijke balans en zo leven sommige mensen van de ene naar de andere vakantie. Om geestelijk op adem te komen.

Geestelijk op adem komen. Daar gaat het nou net om. Dat hoef je niet uit te stellen tot de vakantie. Geestelijk op adem komen, mag je elke keer, elke dag weer. Als je de geest van God dichtbij kunt laten komen – en zo moeilijk is dat niet, want die geest van God zit al lang in het diepste van je ziel -  dan mag je erop vertrouwen dat je niet alles zelf hoeft te doen, dat God bij je is in alles wat je doet en dat Zijn Geest je elk moment steeds weer adem geeft en ruimte om een ander te verstaan.
In de eerste lezing gaat het verder over die Geest, die mensen vurig maakt en enthousiast. Geen saaie, doodse, bange vogeltjes, maar mensen, die In Jezus naam een boodschap hebben aan de wereld en voor de wereld. Die boodschap van Jezus is maar heel eenvoudig. We zijn allemaal familie van elkaar, allemaal kinderen van dezelfde Vader. Laten we daarom van elkaar houden. Welke taal je ook spreekt, waar je ook vandaan komt, want de geest van God waait waarheen Hij wil.
Zo gelovend, zo levend, zo begeesterd is het feest van Pinksteren. Geen caravanfeest dus om  dat ding weer uit het stof te halen en klaar te maken voor  de eerste vakantie, maar het feest van Gods Geest, die al lang bij ons was, en blijft, maar die opnieuw zichtbaar wordt in ons leven door uit de sleur te breken en Gods liefde zichtbaar te maken voor mensen om ons heen. Pinksteren mag ons aanzetten zo te leven. Dat is goed voor onszelf en  voor onze naaste.  En het maakt ons steeds meer tot Gods mensen die leven in Zijn goede Geest.

Hand. 2, 1-11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl