Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: blindheid voorkomen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

blindheid voorkomen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Ed Schreurs


Jarenlang kan het je voor de wind gaan zonder noemenswaardige golfslag. Geen echte onoplosbare  problemen in het gezin, op het werk of met vrienden. Onder die omstandigheden kom je er nauwelijks toe om je de vraag te stellen, wat het voornaamste is, de vraag waarvoor leef en werk ik eigenlijk.
En dan plotseling treft je een ongeluk. Een van je ouders of een eigen kind komt te sterven en je wordt wakker. Je bent gebroken. Je neemt de tijd om na te denken over je eigen leven en over de zin van alles wat je hebt en doet..
Het is vreemd en jammer als we alleen bij zo’n gelegenheid bij dergelijke vragen zouden stilstaan Vreemd maar wel begrijpelijk. Elke dag heeft immers zijn kleine bijzondere zorgen. Van alles moet op korte termijn gebeuren. De belastingaangifte moet nog de deur uit. Heel wat vrienden hebben eigenlijk nog een bezoek van ons tegoed. Betalingen moeten binnen korte termijn gedaan zijn. Haastig leven we verder zonder stil te staan. Vreemd en jammer, want de drukke bezigheden maken ons blind voor wat echt belangrijk is.
Vandaag lazen we een evangelietekst over tweevoudige blindheid. Allereerst gaat het over het over lijfelijke blindheid. Iemand die van een oogkwaal wordt genezen. In het gesprek daarna wordt ons duidelijk gemaakt hoe blind de farizeeën zijn. De farizeeën  hebben geen oog voor wat er werkelijk gaande is. Zij zijn elke dag ijverig bezig met oude wetteksten te bestuderen. Ze zijn daarmee zo druk dat ze geen oog, geen begrip hebben voor iets anders, alleen voor uitleg van wetteksten. Vreemd en jammer, want zij zullen zo blijven tot ze worden geraakt door een ongelukkig toeval zoals de oude Job die opeens alles kwijt was. Toen Job een aantal rampen waren overkomen, nam hij de tijd om na te denken en te bidden. Hij bad om de zin te mogen zien van zijn verdere leven en zijn gebed werd verhoord.
Wanneer wij ons haasten om van alles vlug vlug te regelen, klaar te krijgen, is het goed niettemin momenten van stilte, ruimte voor gebed in te bouwen in onze dagagenda. Pas dan kun je tijdig de betrekkelijke waarde ontdekken van haastwerk, van goede ouders, van oppassende kinderen, van huis en goed, van een mooie baan, van goede studieresultaten, want dat alles kan je blind maken als een farizeeër. Gun jezelf de tijd van stil gebed om die blindheid te voorkomen. Wie op het laatst ontdekt dat hij of zij ook zonder dat alles voor God en medemens van betekenis kan zijn, die is gelukkig en kan het lang blijven. Amen

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl