Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vuurwerk / nieuwjaar 2008

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vuurwerk / nieuwjaar 2008

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Na al die overwegingen, uitgesproken op kerst- en zondagen is de luistercapaciteit misschien wel wat gekrompen. Goede reden om het kort te houden. Toch komen we op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag in een kerk bijeen. Dat doen natuurlijk alleen gelovige mensen, mensen die zowel het voorbij als het komende in Gods hand leggen, wetend dat Hij op onze handen vertrouwt. Jarenlang werd op oudejaarsavond in de kerken opgesomd hoeveel kinderen er gedoopt werden, hoeveel bruidsparen er hun jawoord gaven, hoeveel kerkelijk begraven en ook nog iets over de inkomsten en de uitgaven. We weten intussen dat dit niet interessant en bovendien nutteloos is en helemaal niets zegt over de toename of teruggang in geloof, hoop en liefde.  

Waar we niet omheen kunnen dat zijn de vele tradities waaronder de jaarwisseling wordt bedolven. Tik op internet het woord "Nieuwjaar" in en u weet er weer alles van. Van die tradities is het ontsteken van vuurwerk de meest luidruchtige en het Nieuwjaarsgebed de meest stille.

Het ontsteken van vuurwerk is een traditie die zijn oorsprong heeft in het geloof dat door geknal, het vuur, het lawaai de boze geesten worden verdreven. De goede geesten schijnen van dat lawaai geen last te hebben en die zijn  gelukkig in de meerderheid. Over goede geesten lezen we ook niet zo veel, want als we daar van op de hoogte zouden worden gehouden moesten we elke dag een boek lezen, terwijl we voor de boze geesten en sport kunnen volstaan met een krantje of nieuwsbericht. De boze geesten dus te lijf met vuurwerk. We weten waar ze zitten: in mensen en we kennen ze heel goed. We hebben een nitraatcracker tegen de geest van ego├»sme, een vulkaan tegen de geest van agressie, en Chinese rol tegen de hebzucht, een vuurpijl tegen de geest van onverdraagzaamheid en onbegrip, een grondbloem tegen de onverschilligheid. Ja er is van alles tegen van alles en dan praten we nog niet of het kleinere spul zoals rotjes tegen heel veel kleine maar soms toch heel hardnekkige boze geestjes.

Nu moet ik u bekennen dat ik denk dat dit allemaal bijgeloof is en dat al dat gedonder geen donder helpt tegen die boze geesten. Het zou mooi zijn als het hielp en dan nog liefst op andermans kosten, maar het helpt niet. Het lijkt me veel effectiever om juist in de stilte eens even op zoek te gaan naar die boze geesten in onszelf. Die hoeft niemand voor ons op te sommen want we kennen onszelf wel en weten heel goed wat er in ons schuil gaat. Een stil en goed voornemen alleen daarmee wordt goede toekomst gemaakt. Tegelijk mogen we ons bewust zijn van het goede dat we evenzeer meedragen en in daden wisten om te zetten. Dat nemen we ook mee naar de toekomst. Dan zijn we  werkelijk op weg naar een betere wereld, naar geluk voor onszelf en voor onze medemensen.

De profeet Jesaja zag het al helemaal zitten zo lazen we in de eerste lezing:" een nieuwe hemel en nieuwe aarde en aan wat vroeger is geweest wordt niet meer gedacht. Er zal een geslacht zijn dat gezegend is door de Heer en hun nakomelingen met hen."

De boze geesten in onszelf  verdreven en Gods zegen dat maakt een voorspoedig, zalig, gelukkig Nieuwjaar. Dat wens ik u toe.
Jesaja 65,17-25

Zie,ik schep een nieuwe hemel en nieuwe aarde; en aan wat vroeger is geweest wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op:maar vreugde ga Ik voor u scheppen en jubel voor altijd; waarachtig, Jeruzalem wordt door Mij herschapen in een stad vol jubel met een bevolking vol blijdschap. Dan zal Ik jubelen om Jeruzalem en Mij verblijden om mijn volk;en snikken noch kermen worden er nog gehoord. Er is geen zuigeling meer aan wie slechts een kort leven beschoren is, en geen grijsaard die zijn leven niet voltooit, want de jongste sterft als man van honderd jaar, en wie de honderd jaar niet bereikt wordt als vervloekt beschouwd. Zelf wonen zij in de huizen die zij hebben gebouwd, en eten de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant. Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen en planten niets aan, waarvan een ander eten zal. Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn als die van de bomen, en mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet moe maken voor niets, geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking. Zij zijn een geslacht dat gezegend is door de Heer, en hun nakomelingen met hen. Nog voor zij roepen zal Ik hen antwoorden, terwijl ze nog spreken zal Ik hen verhoren. Dan grazen de wolf en het lam eensgezind, de leeuw eet dan hooi zoals het rund, terwijl de slang zich voeden zal met stof. Niemand zal nog kwaad doen of onheil stichten op geheel mijn heilige berg.
 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl