Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: nieuwe schoolagenda

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

nieuwe schoolagenda

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (19e zondag jaar C)

Ze zijn er in alle soorten en maten.
Je hebt zo voor een euro maar er zijn er ook voor 19,95.
Kaftpapier uitzoeken, nieuwe schriften met Harry-Potter-print, mappen, etuis, potloden en pennen.
De school gaat weer beginnen en de kinderen richten hun aandacht weer op school en studie.
De leerkrachten zijn met hun hoofd al weer wat langer bij school, want de roosters zijn al gemaakt, de boeken liggen klaar en alle aandacht gaat uit naar de nieuwe groep, de nieuwe klas, de leerlingen, de kinderen en als er iets bijzonders met een kind is, weet de docent het van te voren.
Ze heeft zich ingelicht over autisme en weet van de sociale achtergrond van het gezin en neemt zich voor om op huisbezoek te gaan.
Kortom: de scholen beginnen en ouders, kinderen, leerkrachten, brigadiers, die de kinderen laten oversteken, hulpvaders en moeders, schoolboekhandelaren en noem maar op richten al hun aandacht op een goede start : wat zal de eerste bladzijde van het nieuwe schrift er netjes uitzien.

Vandaag zegt Jezus tegen zijn leerlingen, die op de school van het leven zitten, hun aandacht op het nieuwe koninkrijk van God te richten. Dat is geen rijk, zoals wij dat kennen, met een paleis en met grenzen, met bewakers en overheden. Jezus heeft het over een rijk dat begint in je hart. Het is het nieuwe rijk van Liefde, van vrede en gerechtigheid, zonder grenzen voor mensen en zelfs de dood is geen grens, want God zelf, die als een vader en een moeder tegelijk ‘heerst’ over dat rijk, vangt mensen op. Een prachtig beeld van een nieuwe wereld. Soms lijkt dat rijk van Liefde dichtbij, maar soms lijkt het ook heel ver af. In elk geval begint het bij ieder van ons. Steeds weer en steeds opnieuw.
En dan vertelt Jezus verhalen en gelijkenissen over lampen brandend houden, over open doen als er wordt aangeklopt en voorbereid zijn op inbraak.
Met ander woorden: Je weet dat de school vandaag begint. Je ging met je hakken over de sloot. Houd je kop erbij! Ben waakzaam vanaf het begin, want na de eerste acht komt er nog een toets een test en een werkstuk en ook dan moet je er zijn.
Nog veel sterker geldt dat voor het koninkrijk van God. We willen het allemaal wel, maar je aandacht er blijvend bijhouden is erg lastig. Er is zoveel dat afleidt.
Zorg voor een beurs, die niet verslijt, zegt Jezus, een beurs waar niet veel inzit verslijt lang niet zo snel als een goedgevulde portemonnee. Richt je aandacht daarom niet op geld of goed, maar op liefde, zorg, vrede, een beurs die niet verslijt. Het vraagt niet zomaar een moment van onze aandacht, maar heel ons leven. Op school zit je om te leren. In ons leven zijn er veel levenslessen te leren. Het evangelie daagt ons uit onze aandacht daarop te richten geen schooljaar, maar een leven lang. Amen.

Lucas 12,32-48
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagt je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst. Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen.
Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later. Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd. Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.' `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?' vroeg Petrus.
De Heer antwoordde: `Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn, die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: "Mijn heer komt nog lang niet", en de slaven en slavinnen mishandelt, en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten, dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen. De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft. Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft. Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden; als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl