Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: groot in dienstbaarheid

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

groot in dienstbaarheid

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (29ste zondag jaar B)

In het handboek voor de handige zakenman staat geschreven hoe je het eenvoudigst hogerop komt in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld: zorg dat je een goede assistent hebt, die hard voor je kan werken. Als het goed gaat haal je de eer naar jezelf toe en als het verkeerd gaat, kun je zeggen dat die ambitieuze assistent het verknald heeft. Zorg ook dat je degene die boven je staat aftroeft en dat je bij de hoogste bazen in een goed blaadje staat. Ga golven met het hoger management en zorg dat goede resultaten naar jou persoonlijk wijzen. Slechte resultaten wijt je aan het noodzakelijke teamwork. Werk met ellebogen en schouders, handen en voeten en durf de strijd aan te gaan op weg naar de top. Een gouden kroon valt je ten deel.

Als je in het Nederlands elftal of bij PSV wilt voetballen moet je jong beginnen. Je moet je vooral realiseren dat je over lijken wilt gaan. Schuw geen harde overtredingen. Zorg voor een goed netwerk met de trainers en de coaches. Maak zichtbare individuele acties. De top bereik je vooral ten koste van andere. Je wordt vanzelf de koning van het team.

Mogen we zeggen dat het bijna overal zo gaat? In de politiek in het bedrijfsleven, op scholen, bij ouderen bij kinderen en zelfs in de kerk.

Ook in de tijd van Jezus was het niet anders. Niets menselijks is ook aan de leerlingen van Jezus vreemd. Ze gaan de strijd aan met elkaar. Wie mag naast U zitten op Uw troon? Ze geloven best in Jezus’boodschap en in God maar ondanks dat hebben ze er niets van begrepen. Ze realiseren zich  niet dat het bij Jezus altijd anders gaat dan de de mensen wel denken, dat Jezus altijd het gewone doorbreekt. Niet het grote, maar het kleine is groot. Niet de rijke maar de arme is zalig. Niet de politiek machtige maar de onmachtige heeft een bijzondere plaats in het rijk van God. Niet de Farizeeën en de Schriftgeleerden maar de tollenaars en hoeren hebben een bijzondere plaats in Gods hart

En waarom?  Omdat bij Jezus die in Gods naam gekomen is, eerlijkheid, rechtvaardigheid en liefde voorop staan.

Eigenlijk wil Jezus het ons gemakkelijk maken en Hij zegt: ga nu niet de strijd aan wie de grootste, de beste, de rijkste de machtigste is, want uiteindelijk ga je er aan onderdoor, gaat onze wereld daaraan onderdoor, maar zegt Jezus ben groot in het klein: ben groot in het liefhebben, in het zorgen voor de kwetsbaren, de armen en ga zo maar door…

 

Dat is nogal een boodschap voor onze moderne wereld: niet de VS met alle  wapens en rijkdom, maar een klein Afrikaans land als Kenia  of een of ander stuk woestijn in het Midden Oosten of waar ook, is het land van belofte.

Ook voor onszelf mogen we Zijn woorden voor ogen houden. Wil je gaan voor de gouden kroon op je hoofd op je werk, op school in de parochie of in de kerk of thuis of doe je recht aan Jezus boodschap, misschien ook wel aan jezelf door Jezus wet van liefde en zorg op je te nemen.

Het klinkt eenvoudig, maar het is een geweldig moeilijke opdracht om niet voor goud te gaan, maar voor dienstbaarheid, maar al nadenkend en voelen mogen we er ook achter komen dat die boodschap van Christus toch wel heel dicht bij ons hart ligt. Het rijk van God begint er zelfs mee.

Amen

 

Markus 10, 35-45

 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’  Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’  Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’  Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’  ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan,  maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes.  Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.  Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,  en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,  want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl