Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: spiegeltje aan de wand

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

spiegeltje aan de wand

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar (25e zondag jaar B)

Kunt U verklaren waarom er in de wereld zoveel onvrede is tussen mensen, zoveel oorlog en zoveel strijd? Ik weet het niet, maar beluister elke keer weer de strijd die politici dagelijks voeren met elkaar in Den Haag. Ook afgelopen week rond Prinsjesdag: elkaar vliegen afvangen. Het gaat weer goed met de economie, zegt de ene. We mogen weer vruchten gaan plukken, maar hier in ons eigen Brabant is van de week ook weer een voedselbank opgericht. In de gemeentepolitiek al niet beter. Wethouders bevoordelen hun vrienden bij woningtoewijzing, lees je dan en familieruzies lopen uit op steek partijen. Op televisie bestoken presentatoren elkaar en willen niet meer samenwerken ondanks de miljoenen die ze verdienen en in een of andere ijsshow wil een net begonnen schaatsster en bekende Nederlander op de vuist met de jury. Waar gaat het eigenlijk over. Bush is verantwoordelijk voor de ramp met de Twin towers, zeggen tegenstanders en ze dragen bewijzen aan en medestanders veroordelen het hele Midden Oosten. De paus heeft een vredesboodschap maar enkelingen zijn vreselijk boos en na excuses is het nog niet goed genoeg.

Waar komt al die strijd toch vandaan? Het lijkt wel of de wereld niet zonder kan bestaan. Toch geven de media niet echt een representatief beeld  van de wereld, want nieuws is geen afspiegeling van wat er op de wereld gebeurt. Nee? nieuws is wat afwijkt van het gewone. 99% van de mensen leven in vrede samen. Christelijke en Moslimburen in Best kunnen prima met elkaar overweg, hoorde ik van de week ook. Maar de enkele christen en de enkele moslim, die met elkaar strijden en elkaar tot op het bot haten, mag je toch eigenlijk geen echte gelovigen noemen. En als op De Dam in Amsterdam een moord wordt gepleegd komt dat natuurlijk uitgebreid op TV; maar niet als vele duizenden mensen elkaars goede buren zijn en elkaar helpen en ondersteunen.

Maar iedereen heeft wel eens ruzie en overal zijn wel eens problemen en wat verkeerd is hoeven we ook niet te ontkennen en ook mogen we ons wel eens afvragen waar die strijd eigenlijk vandaan komt.
Jacobus uit de tijd van Jezus leerlingen heeft er wel een mening over. Hij schrijft in zijn brief: er is strijd tussen mensen omdat ze hun zinnen zetten op wat ze niet kunnen krijgen. Het is in elk geval een doordacht antwoord. Afgunst op de nieuwe auto van de buurman. Jaloers zijn op die mensen in de duurste wijk van Best. We kijken met ons spiegeltje naar omhoog en niet naar omlaag, niet naar het feit dat de buurman een erg ziek kind heeft, die wekelijks voor een kuur naar het ziekenhuis moet, niet naar het feit dat de kinderen van die rijke ouders nooit meer thuis komen vanwege de problemen om dat zure geld.

Daarom zegt Jezus in het evangelie van deze dag: Draai het eens om. In mijn rijk zullen eersten laatsten zijn en daarom haalt hij een kind uit de menigte en zet het in hun midden en zegt: wie een van deze kinderen opneemt in mijn naam neemt mij op en hem die  mij gezonden heeft. Het einde van de strijd vandaag op vredeszondag komt dichterbij als we met ons spiegeltje de goede kant op spiegelen: niet kijken naar het grote, maar naar het kleine, niet naar de winnaars, maar naar mensen die verloren hebben in hun leven. Zo spiegelen verandert de wereld. De wereld van mensen wordt de wereld van God; het rijk van god; een rijk van liefde, van vrede en van zorg voor allen. Dat is een groot en ver ideaal in onze wereld, die zo vol strijd en haat en nijd lijkt te zitten, maar het ideaal begint met een klein spiegeltje, waarmee we onszelf diep in de ogen kunnen kijken. Amen

 

De brief van Jakobus, 3, 16-4,3

16 Waar jaloezie en egosme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17 De wijsheid van boven daarentegen is vr alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl