Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: goede beslissingen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

goede beslissingen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (24e zondag jaar B)

Startviering in de Lidwinaparochie

 

Elk mens neemt nogal wat beslissingen op een dag. Zal ik de wekker zetten? Zal ik luisteren als de wekker afloopt en eruit gaan? Zal ik douchen, ontbijten? Wat zal ik aandoen? Zal ik wel gaan werken?

Natuurlijk kun je zeggen: Dat moet allemaal, maar laten we wel wezen: niks moet. Uiteindelijk hebben we de vrijheid binnen de wetten en regels van het land te doen en te laten wat we willen.

Nog belangrijkere beslissingen zijn er te nemen.

Is deze partner wel geschikt voor mij? Heeft onze relatie niet lang genoeg geduurd? Zal ik toch maar een andere studie gaan doen?
Verkoop ik de hele boel en ga ik een voetreis maken door Europa?

Natuurlijk kun je zeggen: Ja, ik kan toch niet zomaar: mijn partner, mijn studie en mijn werk aan de kant gooien. Maar laten we wel wezen: niks moet.
Dat wil niet zeggen dat u er vandaag toe aangespoord wordt dat allemaal te gaan doen. Nee, helemaal niet. Maar we hebben wel de vrijheid om te kiezen.

Nog meer beslissingen.

Zal ik naar de kerk gaan? Neem, ik tijd om te bidden of te mediteren?
Stel ik me open voor de woorden van het evangelie?
Luister ik naar de preek van de voorganger of verwijl ik liever bij mijn eigen gedachten?
Word ik lid van de geloofsgemeenschap en bind ik me aan de woorden van Jezus? Doe ik wat God van me vraagt?

Nu wordt het lastiger, want al onze keuzes zijn bepalend voor ons leven en de geloofsweg gaan is niet de gemakkelijkste weg. Je bind jezelf aan  een zondagmorgen. Je bind jezelf aan een levenshouding van eerlijkheid, zorgen voor een ander en naastenliefde. Je bind je aan het woord van God. Een woord, dat niet altijd gemakkelijk te verstaan is en zeker niet altijd gemakkelijk uit te voeren is. Kiezen voor geloof betekent heel wat voor de kwaliteit van je leven. Het betekent niet: gaan voor meer macht, meer geld, meer aanzien, maar gaan voor meer liefde, meer zorg, meer delen, meer oog voor anderen, enz.
Nu klinkt dit mooi, maar? Nee, het is geen reclamepraatje om voor te spiegelen hoe mooi de weg van Jezus kan zijn. Hij zelf zegt het zo in het evangelie van deze dag: "Als iemand achter mij aan wil komen, laat hem dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen".
Dat is nogal wat!
Met zichzelf breken? Is dat breken met alles wat mensen hebben, kunnen, zelf willen, bezitten?
En je kruis opnemen? Is dat  alles nemen wat erbij komt, alle tegenstand, het tegen de stroom ingaan, het commentaar en Jezus volgen?
De weg van Jezus volgen is een beslissing, die je niet zomaar neemt. Het is een besluit, dat je leven verandert. Het wordt een opdracht.
Het is aan ons allemaal om met ons hart een keuze te maken. Amen


Slotwoorden voor de startviering van de Lidwinaparochie :


Vandaag in onze startviering  eigenlijk heel toepasselijke woorden om onze houding daarin te bezien, want in onze parochie wordt flink gesjouwd, gezongen en gewerkt. De pastoraatgroep heeft het afgelopen veel werk verzet (zeker toen ik ziek was). De uitvaartgroep van onze beide parochies kon ook flink aan de slag? en het gewone werk van veel vrijwilligers ging ook door. Pastoor Schreurs was bereid weer volop bij te springen en ga maar door. Natuurlijk is op tijd je gemak houden erg belangrijk, maar alles is verder gegaan en doorgegaan want we zijn met z'n allen een sterke parochie en zo gaan we door onszelf afvragend of we werkelijk onze bijdrage leveren en blijven er plannen om de opzet van de communie nog beter te maken, om het diabestand op te schonen en 'up te daten' en om het werk ten dienste van onze geloofsgemeenschap en ten dienste van het evangelie met goede moed en inspiratie te blijven doen. Laatst vertelde ik een buitenstaander wat een parochie allemaal doet en hoeveel mensen daar bij betrokken zijn. Hij schrok zich een hoedje, had dat nooit gedacht. Wij samen maken het waar, zingend in de koren, werkend in werkgroepen en commissies, hoe dan ook: maar vooral verbonden met elkaar en met God zelf.

Marcus 8,27-35

Jezus en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen:`Wie zeggen de mensen dat Ik ben?'Ze zeiden Hem: `Johannes de Doper, volgens anderen Elia,en weer anderen zeggen: "Een van de profeten." 'Hij vroeg hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?'Petrus antwoordde Hem: 'U bent de Messias.'Hij verbood hun met iemand over Hem te spreken.
Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen. Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen,keek hen aan en berispte Petrus: `Weg daar, achter Mij, satan, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.' Hij riep de menigte met de leerlingen bij zich en zei tegen hen:`Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.Wie zijn leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl