Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Start in liefde en verbondenheid

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Start in liefde en verbondenheid

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar (startviering)

In onze parochie wordt flink gesjouwd. Zeker in de afgelopen tijd was het flink aanpoten. De pastoraatgroep die vorig werd opgericht, werd meteen ten doop gehouden, beter gezegd: in het diepe gesmeten. Ook de uitvaartgroep van onze beide parochies, die vorig begonnen is met opleiding en vorming was nog maar net klaar of ze konden aan de slag en hoe. In en rond de goede week waren er acht uitvaarten te doen. Samen met past. Schreurs (die binnenkort 70 jaar wordt) hebben zij met liefde en zorg hun medeparochianen uitgeleide gedaan.

Maar er was nog veel meer te doen. Ikzelf had hard te werken aan mezelf en gelukkig mag ik zeggen dat het weer goed gaat. Natuurlijk is op tijd je gemak houden erg belangrijk en vooral onderkennen wat je zwakke kanten zijn. Maar alles is verder gegaan en doorgegaan, want we zijn met zijn allen een heel sterke parochie.

Al vanaf het begin met past. Duffhaus was er hier veel te doen, werden vrijwilligers ingeschakeld en is onze geloofsgemeenschap een gemeenschap die oprecht probeert in de geest van het evangelie mensen te dienen. Niet alleen oog voor mooie liturgie, maar ook en vooral aandacht voor de onderkant van de samenleving. Past. Duffhaus gaf zijn jas nog weg. Past. Schreurs neemt nog steeds vluchtelingen in zijn huis op en de voedselbank die vanuit onze parochie is opgericht werkt zich uit de naad om armoede in Best te bestrijden. Vreselijk natuurlijk dat het nodig is en dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter dreigt te worden.

We moesten ons in Nederland diep schamen dat voedselbanken nodig zijn, dat mensen in de rij moeten staan voor groenten, vlees en brood. Zolang de politiek niet wil, gaan wij ermee door, want zeker hen willen we niet in de kou laten staan. Als de regels niet willen veranderen dan veranderen we de mensen maar en zo gaan we door in de geest van Jezus zelf en doen we in deze startviering goede moed op voor het nieuwe jaar: de sierders van de kerk, de interieurgroep, de kosters, de misdienaars, de koren en de liturgiegroep om goede en mooie vieringen mogelijk te maken. Niet zeggend en denkend: ach zo’n huwelijksstel komt maar één keer… maar net die ene keer ons uiterste best doen om ze erbij te betrekkenen te laten zien dat wat uit ons hart komt rein en zuiver is om met de woorden van het evangelie te spreken.

Moed voor het nieuwe jaar voor de vrijwilligers op het kerkhof, voor de collectanten, de knippers en de lectoren, de communie en de vormsel groep de huwelijksvoorbereiding en ga zo maar door, dat zij mogen uitstralen dat niet de regels, maar de liefde de hoogste wet is in de ogen van God, want je kunt met de Bijbel iemand een harde klap geven, maar je kunt er ook liefdevol uit voorlezen.

Moed voor het nieuwe jaar voor de vrijwilligers om goede woorden in het parochieblad op onze internetpagina en in Groeiend best. Ook voor de bemanning die zoveel mensen te woord staan en voor de mensen van de ziekenbezoekgroep en het rouwbezoek om luisterende oren en goede woorden want wat uit een mens komt maakt hem of haar rein en zuiver.

Moed voor al onze vrijwilligers op de voor- en op de achtergrond in de kerk in het parochie centrum of erbuiten dat ons werk vruchten mag blijven dragen en onze omgeving en onszelf mag helpen en goed mag doen. Zo blijft onze veelkleurige gemeenschap verbonden met God en met elkaar. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl