Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: winstwaarschuwing

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

winstwaarschuwing

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (27 aug 2007 21e jaar B)

Enige potentiële kopers van Dell aandelen hebben afgelopen week een waarschuwing gekregen, een zogenaamde winstwaarschuwing. Het bedrijf zelf liet weten, dat de winst gedurende afgelopen maanden aanzienlijk lager was geweest dan in de voorafgaande periode. Er zijn ook jongelui, die op het punt staan een beroep te kiezen en die ook een soort waarschuwing krijgen van degenen die het weten kunnen. Als je verpleegster wil worden, bedenk dan dat er heel wat zieken zijn die helemaal niet dankbaar zijn. Als je in de beveiliging gaat, bedenk dan dat je wel eens harde klappen kunt oplopen. Als je een eigen bedrijf wilt beginnen, ben je daar geen 40 uur maar wellicht wel 60 uur per week mee bezig of nog meer. Je kunt natuurlijk een truc bedenken en de kantjes er van aflopen. Je koopt opties in plaats van aandelen, je kiest voor een vriendelijke soort zieken, je laat de buitendienst van beveiliging aan anderen over en je stort je op het invullen van formulieren zonder je om de problemen van de aanvrager te bekommeren, of als beginnend zelfstandige laat je moeder de vrouw de boekhouding doen.

Hoe zit dat eigenlijk met iemand die er voor kiest om Jezus te volgen?
Doe je mee of niet? Er worden geen details gegeven waarmee je een beetje kunt schipperen. Het is een referendum: Ja of nee.

Volgens evangelist Johannes heeft Jezus op een dag in de synagoge van Kafernaüm een soort winstwaarschuwing gegeven aan degenen die hem wilden volgen. In de tijd van Jezus leefden vele Joden met het idee dat de komst van de Messias zou betekenen het open stellen van een land van melk en honing, een gewaardeerde functie voor iedereen die zich tijdig bij die Messias zou hebben aangesloten. Jezus zou wel eens de beloofde Messias kunnen zijn; dus: zorg dat je er bij komt, bij de Messias moet je zijn. Jezus ontkent niet dat hij de Messias is, maar wel dat hij voor iedereen een vetpot heeft klaarstaan. De Messias zal het hoogtepunt van zijn leven bereiken door als het ware weg te teren voor anderen, zoals brood in jullie maag, zoals wijn in je keel. Wie hem daarin volgt, is zijn leerling. Het is een kwestie van "ja" of "nee", een referendum dus.

Heel wat mensen verlaten de synagogezaal als ze dat horen en zeggen: "Wie kan naar zoiets blijven luisteren." De winstwaarschuwing is aangekomen als een klap.

Nu kun je natuurlijk ook hier weer een truc bedenken en de kantjes er van aflopen. Je werpt jezelf op als christen, ondergaat de gebruikelijke plechtigheden, weet stukken uit de bijbel te citeren en bezoekt bijeenkomsten die tot niets verplichten. Het evangelie van vandaag levert geen trucs van dat soort op maar wel een aansporing en bemoediging voor degene die verder gaat, voor degene die om zich heen kijkt, waar hulp nodig is, voor al diegenen die een levensvervulling vinden in huis of daarbuiten met goed te zijn voor anderen, met zichzelf te vergeten, zich te laten verteren als brood en wijn. En de bemoediging is duidelijk: alle inspanningen om te vergaren, de dagen van welvaart en gezondheid, het overgrote deel van wat we zoal doen en laten, het vervliegt heeft geen blijvende betekenis. Maar je inspanning naar medemensen, Jezus' levensstijl, heeft eeuwigheidswaarde, want ligt in het verlengde van wat God zelf met de mens begonnen is en bedoeld heeft en alleen wat Hij doet en is is blijvend, eeuwig.

Amen.

Veel leerlingen die Hem gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent, ‘de messias, de Zoon van de levende God’.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl