Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Timing en erin geloven

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Timing en erin geloven

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (3e zondag jaar b 22 jan 2006)

Misschien behoort u tot de zeldzame gelukkigen bij wie er in de familierelaties, de relaties met de buren en de collega's, geen vuiltje aan de lucht is. Dan zijn er altijd nog wel andere relaties waar dat vuiltje er wel is en anders komt het er vast en zeker een keertje aan. We zouden het wel anders willen, maar er zijn al door menig andere vruchteloze pogingen ondernomen of die zijn daar nog mee doende. We wachten af en dat is dikwijls niet zo onverstandig, want het kan ook zijn dat we elkaar voor de voeten lopen in ons streven naar hetzelfde goede doel. We kunnen vol idealen zitten, maar het kan goed zijn dat de tijd nog niet rijp is, dat men er nog niet aan toe is. Verkeerde timing kan de boel helemaal in de war schoppen. Te vroeg is niet goed en te laat al evenmin.
Die fout wordt binnen de relaties in kleine kring gemaakt en in de wereldpolitiek niet minder.
Als we vandaag in  het evangelie lezen dat Jezus vindt dat de "tijd rijp is" dan lijkt dat zo te zijn pas nadat Johannes de Doper het zwijgen is opgelegd. Nu is het moment gekomen het over te nemen en dat doet Hij. Hij herhaalt: "Het Rijk Gods is nabij". Hij heeft kennelijk  op het juiste moment gewacht, maar heeft de voorgaande tijd goed besteed om het doel scherp voor ogen te krijgen.
Het juiste moment alleen is niet genoeg. Dat weet iedere topsporter die van zins is de eerste of een van de eerste plaatsen in te nemen. Hij of zij berekent de kansen, kijkt hoever de concurrenten zijn, traint en meet voortdurend de eigen prestaties. Wij nemen vlak voor de start even een interviewtje af: " Denk je een kans te hebben om bij de eerste te eindigen". "Jazeker". "Weet je hoe sterk je tegenstanders zijn?" Jazeker, maar die hebben ook niet altijd een topdag". "En als nu als laatste eindigt is het dan toch de moeite waard om mee te doen?" "Nou en of, want dan zijn er misschien 4 of 20 die mij te vlug of te sterk af zijn, maar dan heb ik  ruim 6 miljard aardbewoners die achter me liggen". "Dus hoe dan ook, je gelooft er in" . "Natuurlijk, anders was ik hier niet, ik ga er voor". Het mag ook in de sport gezegd:"je moet er in geloven anders kun je maar beter niet aan de start verschijnen".
In het zakenleven is dat vast en zeker niet anders. Je bent van plan iets te fabriceren en te vervolgens te verkopen. Het succes hangt nauw samen met het goede moment om ermee voor de dag te komen. "De markt moet er rijp voor zijn", zegt men dan. Maar er is meer nodig, want de concurrentie is groot. Dat belet gelukkig heel velen niet om het erop te wagen en van wal te steken.  Als dat niet zo was zouden we nog in berenvellen lopen en in plaggenhutten wonen. Niet iedereen kan slagen, maar wijsheid, verstand van zaken en tegelijk geloof in komend succes moet er zijn.
Het mag duidelijk zijn dat geloof echt niet  iets is  uitsluitend voor in de kerk. De vraag naar gelovigen is trouwens vooral buiten de kerk van belang. Dat wordt vandaag nog eens door Jezus Christus onderstreept. En dan gaat het niet om een sportprestatie of een zakelijk succes, maar om het op poten zetten van een nieuwe wereld, waar het goed toeven is voor iedereen, voor arm en rijk, ziek of gezond, jong of oud, slim of dom, van welke komaf dan ook. Dat is nog even wat anders. Hij wijst echt niet meteen naar de onderdrukten op Vuurland of de hongerigen op Antarctica. Hij wil beginnen vlakbij: je naaste familielid, buren, collega's, landgenoten. Vandaar kan het dan uitwaaieren. "Bekeert u en heb geloof in de goede boodschap". Om dat geloof in succes bij de opbouw van die nieuwe wereld die Jezus het Rijk Gods noemt om dat geloof op te kunnen brengen is beslist bekering nodig. Bij menigeen is de moed en het geloof in de schoenen gezonken na zo veel slechte ervaringen in de geschiedenis. Maar gelukkig zijn er ook nog steeds van die mensen zoals die apostelen, die gewoon hun boeltje achter zich lieten en zijn voetsporen gingen volgen. Die hebben voor zichzelf het juiste moment gezien en gaan er voor. Omdat zulke mensen er in het verleden waren zijn we met onze wereld toch wat verder gekomen. Wat belet ons om aan te sluiten? Goede timing en geloof dat we bijvoorbeeld vlakbij al zoveel kunnen doen. Het is toch weer een oproep. Amen


evangelie volgens Marcus 1,1420
Nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: 'De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.'
Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. Jezus sprak hen aan: `Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.' En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeus en zijn broer Johannes; ze waren in hun boot de netten aan het klaren. Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeus met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter Hem aan.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl