Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kerstmis 2005

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kerstmis 2005

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs / Hans van de Laar

Het is weer eens een keertje kerstmis en dat vieren we en niet te flauw. De economie mag dan wel wat gekrompen zijn, de kerstlichtjes waren dit jaar nog goedkoper dan vorig jaar, wie het betalen kan zal na deze dagen nog wat pondjes boven het gewenste lichaamsgewicht uit komen, met je Kerst-e-mail kun je veel vliegen in n klap vangen, voor de prijs van huren kon je zelfs een smoking kopen. Mensen die een jaar lang geen vrolijke noot uit hun keel kunnen krijgen zingen er met Kerstmis lustig op los. Allerlei ruzies en zelfs oorlogen worden hier en daar stil gelegd en families en vrienden proberen de draad van vrede en vriendelijkheid voor elkaar , die na de kerstdagen van vorig jaar was losgelaten, weer op te pakken. Cadeautjes waar nu geen gedicht bij hoeft worden in de ene cultuur door de kerstman of -kabouter onder de boom gelegd in de andere cultuur door de engeltjes of het kerstkind. Het moge duidelijk zijn: het kerstfeest zit nog steeds in de lift ook al meent een enkeling  er goed aan te doen iets anders te verzinnen, alsof er iets beters te verzinnen zou zijn. Wij vieren dus feest, de manier waarop kent duizend gezichten en daarom is het misschien nog niet zo gek ons weer eens af te vragen wt we vieren. Dat noemen we bezinnen en misschien een keuze te maken uit wat er in deze dagen te vieren valt.

In velen van ons vloeit nog Germanenbloed. Die Germanen vierden rond 25 december het Midwinterfeest of Joelfeest. De winter was nog maar net begonnen en nog lang niet op de helft, maar omdat de dagen alweer lengen werd er enkele weken uitbundig gegeten en gedronken. Zo doen we nog. Degene die hierdoor aangesproken wordt  kan hiervoor kiezen. .
In andere noordelijke landen kan menigeen neerslachtig worden bij het zien van de kale bomen in donkere dagen. Door de vrieskou heen en de dikwijls natte sneeuw valt het op dat sommige bomen en struiken ook in die tijd groen blijven. Het beeld van lente en zomer houden we zo goed vast en koesteren het door mistletoe en dennenboom zelfs in huis te halen. De kerstman of kerstkabouter, van papier-mach of opgeblazen,  zorgt met cadeautjes voor een extra riem onder het hart. Het uitzicht en de hoop betere tijden geven reden genoeg om feest te vieren. Zo doen we nog. Het is een keuze.
In zuidelijke landen waar men het grootste deel van het jaar met overvloedig zonlicht is gezegend, daar is het verlangen naar dat licht in die korte dagen van de wintertijd al vanouds omgezet in uitbundige lichtfeesten. Lux aeterna, de zon, was tot een God verheven. Voor ons misschien wat verregaand, maar een begrijpelijke aanleiding tot vieren.

De mensengeschiedenis heeft echter niet stil gestaan en in sommige gevallen zelfs niet de behoefte aan zingeving. Daarom is in de vierde eeuw van onze jaartelling de gedachtenis geplaatst van de geboorte van Jezus van Nazareth. Dat was niet om een soort verjaardag te vieren. Dat was omdat steeds meer mensen tot de overtuiging kwamen dat met die man van Nazareth, met wat Hij voordeed en verkondigde, een nieuwe impuls gegeven was en daarmee een nieuw gezicht gegeven aan alles wat mensen niet alleen in de winter maar ook in andere seizoenen wanhopig, neerslachtig, eenzaam en verdrietig maakte. Wat Noord en Zuid al eeuwen vierden kreeg hierdoor niet alleen een diepere, maar vooral ook een praktische betekenis. Vergeten familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden bezoeken is niet diep, maar wel concreet. Elkaar ontmoeten in feestelijke omstandigheden, de boel versieren, cadeautjes geven, zingen en zo meer is niet diep, maar kan minstens voor even een hoop ellende verdrijven. Het Kerstfeest dankt zijn naam Christus, Christusfeest voor christenen; mensen die van Jezus van Nazareth geen weet hebben lijken in het verdrijven van ellende menigmaal de christenen te passeren.

Het verhaal van Jezus' geboorte zit vol van symbolieken: het kleine, de Kleine, die zo groot zou blijken te zijn, die eenvoudige en gewantrouwde herders, die als eerste erbij werden gehaald, die engelen die zongen van een God die om mensen geeft waar geen mens om geeft. Degenen die het eigen gezicht willen bewaren voor de moslimbuurman houden dit bij. Dit vieren, het is een keuze.

Sta mij toe om te zeggen dat dit mijn keuze is om te vieren. De ene keuze sluit de andere niet uit, maar ik blijf hopen dat er ook dit jaar  mensen zijn die weer eens kennis nemen van deze zingeving. Mocht de wens van prettig of vrolijk Kerstfeest te veel naast de werkelijkheid zijn, zalig mag het zijn voor iedereen, die een klein beetje ruimte weet te maken voor iets goeds, voor een zalige dag. Dan wens ik u maar gewoon: een Zalig Kerstfeest.


Preek van Hans

KERSTMIS  jaar2005

Ik schreef het al in het parochieblad ; een woordje zeggen of schrijven met kerstmis is niet gemakkelijk.
Vorig jaar ging ik na de nachtmis de kerk uit en in het voorbijgaan hoorde ik per ongeluk iemand zeggen: “het koor zong mooi, maar wat die meneer allemaal zei ??”
Dat was ik dus... Het is ook onmogelijk om voor iedereen iets goeds te zeggen op deze dag, want we zijn toch allemaal ontzettend anders. Wij allemaal, .. U, allemaal! De een gekomen voor de sfeer, de ander om intens te bidden, de volgende om een profetisch, revolutionair woord te horen en weer een ander om zich af te zetten: zie je wel het zijn toch maar rare kostgangers, die mensen van de kerk, weer een ander omdat hij moest en zeker ook mensen, die zoeken naar de zin en betekenis van dit feest.  Sommigen voor de muziek en ga zomaar door.
En allemaal bent U welkom natuurlijk. Meer dan welkom zelfs. Maar hoe te preken voor de zoeker en ook voor de atheïst, voor de diep gelovige mens en voor de sfeerzoeker?
Ik hoor nu al iemand stiekem zeggen: Ja de muziek is wel mooi, maar wat die meneer daarvoor allemaal zegt?
Toch heeft de dag van vandaag een boodschap, een bijzonder bericht.
We zijn niet alleen!
Er is iemand voor jou, altijd!
Je bent een kind van mensen en mag tegelijkertijd ook kind van God zijn.
Ieder mens is belangrijk, maakt een verschil. Alles wat ieder van ons doet, zegt, beleeft, hoopt verwacht, verlangt , uitvoert en gelooft is van grote waarde, want alles wat we doen kan een nieuw begin zijn, waardoor onze wereld voorgoed anders wordt. Jouw liefde, Uw zorg, Jouw daadkracht  kan het begin zijn van Gods rijk op onze wereld. De hele geschiedenis wordt voorgoed anders door wat U, door wat jij, doet.

Dat is moeilijk te geloven. Vandaar dat we van die ene geboorte, lang geleden, zeggen: Hij maakt een nieuw begin.

Toch lijkt dat verhaal van Jezus niet om hemzelf te gaan. Het begint met een keizer, met Augustus, die net als president Bush alles te vertellen wil hebben: ieder mens een sofi-nummer. Ga je allemaal maar melden.
En ook Jozef ging op weg.

Het verschil tussen de grote keizers Augustus en Bush  en de kleine mensen: Jozef U en ik..
Ook de eerste bezoekers van het kind: niets bijzonders. Gewone mensen, die bij hun dieren de wacht hielden.
Misschien ligt daar wel het geheim van kerstmis. Het leven …ons heel gewone leven… is heilig, heeft betekenis…is door God zelf geheiligd, want er is een nieuw begin gemaakt door Jezus, kind van God en mensen. En ook wij mogen steeds opnieuw een begin maken. Je hoeft er echt niet al je hele leven in te geloven. Je hoeft in naam geen christen of wat dan ook te zijn, want God is geen lachende derde, is geen keizer uit de hoge, maar is met ons, leeft met ons mee, lijdt met ons mee, vraagt niets van ons.
Alleen één ding: Hij heeft navolgers nodig, die net als hij een nieuw begin willen maken; op mensen afgaan, troosten die troost nodig hebben; eten geven die voedsel nodig hebben; bidden voor hen die niet meer kunnen bidden.
Terwijl wij nog naar het kind zoeken heeft God ons al lang gevonden. Jij, zegt hij, U zegt hij –en vul je eigen naam maar in-  Jij mag er zijn. Ik ben er voor jou.
En ik hoor zeggen: jaja mooie woorden, maar wat die meneer eigenlijk allemaal zegt?
Eigenlijk maar één ding: dat U het Christuskind vindt in de kribbe, maar meer nog in Uw eigen hart. Dat wensen we U allemaal toe: een zalig kerstfeest.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl