Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Gods huis

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Gods huis

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (18 dec 2005, 4e zondag vd advent jaar B)

Als twee mensen elkaar gevonden hebben om samen een levensgemeenschap te vormen dan beginnen ze al heel gauw plannen te maken voor een koop- of huurhuis. Vervolgens wordt een veel tijd en energie besteed aan de inrichting van dat huis, aan de verhuiskaartjes en dat soort zaken. Ze zoeken naar een gunstige verzekering. Het is een manier om het gezamenlijke geluk en de zorg voor elkaar een veilig thuis te geven.

Dan kan het gebeuren dat op het laatste moment de hypotheek niet rond te krijgen is of dat iemand het woonpand voor hun neus wegkaapt, dat er van alles misgaat waardoor ze gedwongen worden weer helemaal opnieuw te beginnen. Heel beroerd, maar dat betekent nog lang niet dat hun inzet voor een goede toekomst uiteenspat. Soms zeggen ze dan letterlijk: "We hebben immers elkaar nog en ons enthousiasme om er het beste van te maken".

Hoe vaak gebeurt het niet dat we plannen voor een groot feest moeten wijzigen. Aanvankelijk stellen we ons voor de hele familie bij elkaar te hebben. Het huis is al opgetuigd met lichtjes, met groen en bloemen. De koelkast ligt al vol met heerlijkheden. Maar op de bewust dag is het spiegelglad en levensgevaarlijk om ver met de auto te reizen. De familiereünie moet worden verschoven of moet veranderen in een bescheiden gezellig samenzijn. Heel beroerd, maar het verlangen naar en de plannen voor een vriendschappelijk samenzijn kunnen er soms zelfs sterker door worden. In al die opsmuk die toeters en bellen, daar zit het niet in.

Al eeuwen lang spannen nog al wat christenen zich in om voor God en elkaar een soort ontmoetingsplaats te bouwen en die plaats behoorlijk op te tuigen. Het zit in ons om aan gemeenschappelijke idealen, enige overeenstemming in geloof en het verlangen om van onze wereld het beste te maken, om daar een soort fysiek onderdak aan te geven. En als het dan allemaal overeind staat ontdekken we dat je mensen wel in een gebouw kunt onderbrengen, maar God in elk geval niet en zijn idealen met ons mensen en onze wereld ook niet.

Van koning David lazen we dat hij nochtans van zins was om voor Jahweh,God, een huis te bouwen, een idee dat voor en na hem door velen is overgenomen. Maar via de profeet Nathan laat de Heer weten dat dit niet nodig is, in tegendeel: Het is de heer God die een huis zal bouwen voor zijn mensen. Hoe dat er uit ziet wordt in de geschiedenis stilaan duidelijk. Jezus van Nazareth vond een tempel ook al niet belangrijk. Hij wilde die bestaande tempel best laten neer halen en er in drie dagen een nieuwe voor neerzetten. Jawel, een nieuwe, maar dan niet van steen. Hij wilde God een onderkomen geven in het hart van mensen, in hun inzet voor elkaar. Zoals we vaker horen: "Laat alles in elkaar zakken . Geeft niet, zolang we elkaar nog hebben, ons hart op de goede plaats, onze idealen en inzet om er het beste van te maken".

Door de geschiedenis heen heeft God steeds daar zijn onderkomen gezocht: in het hart van goede mensen, die wilde meewerken aan de wereld zoals door Hem bedoeld. Een van degenen op wie Hij een bijzonder beroep deed was Maria, de moeder van Jezus en natuurlijk op Jezus zelf.

    Voor goedheid, vredelievendheid, vriendschap en bekommernis om elkaar, vertrouwen in de toekomst en zo meer, zal het ook dit jaar niet aan symboliek ontbreken: feestverlichting, champagne, kerstgroen en noem maar op, te over. Maar alweer kan dit alles geen onderkomen geven en is het  dus eigenlijk ook niet nodig voor het eigenlijke onderkomen aan ons goede hart. Als dat ruim is naar velen zonder onderscheid, dan is daar meteen ook plaats voor God zelf. Amen

uit het tweede boek Samuël 7,1-5.8b-11.14a.16
Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: 'Nu moet u eens zien! Ik woon in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!' Natan zei tegen de koning: `Doe gerust wat u van plan bent, de Heer staat u bij.' Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan: `Zeg tegen mijn dienaar David: "Zo spreekt de Heer: U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? "Zo spreekt de Heer van de machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël.
Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger, in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan dat de Heer een huis voor u zal oprichten. Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd; uw troon staat voor eeuwig vast."

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl