Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Eere wie eere toekomt

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Eere wie eere toekomt

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (20 november 2005, Christus koning)

"Eere wie eere toekomt". Dat vinden we nog steeds en daarom wordt aan sommige burgers een eretitel toegekend. Wie een universitaire studie van vier of meer jaren met goed gevolg heeft afgemaakt krijgt de titel van ingenieur, doctorandus of meester. Sommige mensen zijn daar zo trots op dat ze die titel zelfs op hun graf erbij laten zetten. Vooral de minder begaafden heeft het vaak bloed, zweet en tranen gekost om die titel in de wacht te slepen, vandaar. Wat zo'n titel voor de eeuwigheid kan betekenen is toch zeer de vraag. Nog vervelender is het dat dezelfde titel lang niet altijd dezelfde lading dekt. In sommige landen kun je er zelfs heel gemakkelijk aan komen en dan kan het ook nog eens zijn dat zo'n doctorandus op één terrein nogal wat weet en voor de rest als de sufferd van het dorp door het leven gaat. De glans van de echte sterren heeft eronder te lijden. Een titel zegt wel wat, maar lang niet alles.
Intussen zijn er duizenden mensen aan wie een ridderorde is toegekend. Dat is weer een apart circuit, waarvan er eentje is uitgepikt. De honderdduizend anderen, die zich even verdienstelijk hebben gedragen moeten zich dan troosten met de gedachte dat die ene uit hun gelederen de erkenning is ook van hun werk. Een titel die dan meer zegt over wat anderen deden dan wat die ene deed.
Soms zet een titel ons helemaal op het verkeerde spoor. Het kan gebeuren dat iemand als voorzitter, president of premier staat aangemerkt terwijl achter de schermen het totaal andere mensen zijn die de dienst uit maken. Zo wordt de man wel eens aangeduid met de titel "heer des huises". Dat voert ons naar de tekst die op een pijpenrek stond: "Ik ben de baas in huis, maar wat de vrouw zegt zal gebeuren". De titel zegt soms niets.
En hoe zit het dan met die titel die aan Jezus Christus werd toegekend: Koning. Dit weekend is het laatste weekend van het kerkelijk jaar, want volgende week begint weer de Advent. In zo'n voorbije jaar kwam telkens weer iets naar voren van Jezus' grootheid. Deze dag is er  voor uitgetrokken om Hem te eren om zoals hij was: Christus Koning. Deze viering is pas in 1925 opgenomen in de rij van kerkelijke feestdagen. Dat men daar zo lang mee gewacht heeft is zeer begrijpelijk, want zelfs in het evangelie waar Jezus  zegt dat hij koning is voegt hij zelf er de noodzakelijke bemerking aan toe. "Koning, ja, maar niet van deze wereld". De titel "koning" deed in die tijd en ook later echt niet meteen denken aan een nobel en menslievend persoon. Ze mogen je wel koning noemen, maar koning waarvan. Jezus was in woord en daad een afspiegeling van de Opperkoning, God zelf, en dat wilde hij ook zijn. Hij draagt die titel dus terecht. Het is die Opperkoning die uiteindelijk bepaalt of ja aan zijn kant hebt gestaan en mag blijven staan of je tot het koninklijke gezelschap mag behoren dat zich christen noemt. Het zit 'm niet in de titel, zo wordt in het evangelie van vandaag nog eens toegelicht. Het zit 'm in wat je doet en gedaan hebt als afspiegeling van God zelf, zoals Jezus Christus. Heb je de dorstige gelaafd, de hongerige te eten gegeven, je medemens gekleed en hem recht gedaan, hem bezocht in beroerde omstandigheden, vrijheid gegeven enzovoorts? We vieren vandaag wie Jezus Christus was. Het mooiste zou zijn als we meteen de titel omhoog mogen steken die we aan Hem ontlenen: christen, omdat we ook zo zijn en doen. Moge het zo zijn. Amen


Matteüs 25,31-46

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.  Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;  de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.  Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.  Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?  Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?  Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”  En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.  Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken.  Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”  Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”  En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”  Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl