Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: spiegel van de ziel

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

spiegel van de ziel

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (33ste zondag jaar A)

Het feest der herkenning vandaag. Twee heel bekende bijbelverhalen. De meeste van U zullen ze beide herkend hebben. Het verhaal van de sterke vrouw uit het boek Spreuken. Vaak wordt het gelezen in uitvaarten voor vrouwen die op een of andere manier heel sterk waren in hun leven.
Het evangelie is het verhaal van de talenten. Vaak een heel dankbare lezing  in vieringen met kinderen om duidelijk te maken dat ze hun best moeten doen en dat ze hun talenten moeten ontwikkelen.
Allebei verhalen die je kunt toepassen op je eigen leven. Het gaat in deze verhalen niet om feiten of waarheden, maar om veel meer….
Ten diepste zijn de verhalen een spiegel van en voor onze ziel.
In die sterke vrouw hoeven echt niet alleen vrouwen zich te herkennen. Ook mannen kunnen zich herkennen in een mens die sterk is van karakter, die deelt met behoeftige. Natuurlijk staat er ook iets over weefgetouwen en over schoonheid – en ook ik kan er als man niet onderuit dat ik vrouwen ook mooier  en aantrekkelijker vindt dan mannen- , maar het gaat om veel meer…. Het gaat verder dan de oppervlakte, want er staat ook nog: een vrouw die de Heer vreest en daar wordt niet mee bedoeld een mens die bang is van God, maar veel meer iemand die probeert te leven in Gods licht, met ontzag voor het Mysterie voor God, iemand die weet en voelt dat hij niet alles zelf in handen heeft, maar in  staat is los te laten, iemand die niet zelf de maat van alles is, maar die Gods maat van Liefde en Zorgzaamheid en Verdraagzaamheid in zijn eigen leven laat gelden. Zo'n mens is Godvrezend. Zo is het verhaal van de sterke vrouw een spiegel van en voor onze ziel, want wie kan van zichzelf zeggen dat hij echt verdraagzaam is, wie kan van zichzelf zeggen, dat je niet zelf de maat van alle dingen bent? Een simpel ja of nee ie niet genoeg. Zulke vragen vragen om bezinning om stilte om ruimte en tijd om dit verhaal in je leven te laten doorwerken.
Net zo met het verhaal van de talenten. Natuurlijk moeten mensen hun best doen, maar ook in dit verhaal blijft het daar niet bij. Jezus heeft het namelijk over hoe het zal zijn in die nieuwe wereld, in het rijk der hemelen. Wanneer komt dat er nu? En hoe ziet het eruit?  En dan vertelt hij de parabel over die Heer en zijn drie knechten. Vaak wordt die Heer verward met God , maar het verhaal is een parabel, waarin je jezelf mag herkennen of misschien ook wel niet herkend: een spiegel van en voor onze ziel. Wie ben ik eigenlijk in dit verhaal: iemand die echt alles doet om het rij van god te bevorderen: eerlijk, liefdevol, rechtvaardig of ben ik iemand die het maar een beetje probeert, een beetje gelovig, maar ook een beetje een meeloper. Dan zal het resultaat voor het rijk van God misschien ook maar een beetje zijn. Of ben ik die knecht, die niks durft, die zijn nek niet durft uit te steken. En als ik niets doe, dan gebeurt er met het rijk van God ook niets en blijft de wereld een plek waarin Goddelijke liefde heel ver weg blijft. Misschien ben ik wel de Heer in dit verhaal, die mensen er op uit stuurt, toeziet en ook uitdaagt en wat is mijn bijdrage dan?
Zo roept ook het evangelie net als de eerste lezing vandaag en elke keer weer op tot nadenken, bezinning en zijn ook onze preken een aanzetje om zelf over verder te denken. Vroeger had de kerk alle antwoorden. Dat was misschien gemakkelijk, maar niet altijd goed. Nu stellen we vragen en willen we met U zoeken  niet naar één antwoord, maar naar antwoorden die bij U passen gevoed natuurlijk door de boodschap van Jezus Christus in het evangelie en door de hel Heilige Schrift. Al die verhalen zetten ons aan om in onze eigen ziel te kijken, zetten ons aan om God te zoeken en ons leven in Zijn Geest te leven. Dat vereist denkwerk, gevoelswerk, stilte, bezinning, geloof hoop en vertrouwen. Ook hier in de kerk mogen we ons daartoe uitgenodigd voelen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl