Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Hulpmiddelen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Hulpmiddelen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (Sacramentsdag 2005)

De ontwikkelingen in de schoenmode  snellen ons te hulp, want steeds minder schoenmodellen  vragen om datgene waar vrijwel iedereen een hekel aan heeft: poetsen. Een van de oudste reclamekreten speelde in op die afschuw door de schoenpoets "ca va seul" te noemen "dat gaat vanzelf". Het gaat daarmee wellicht wat beter, maar vanzelf gaat het echt niet, je moet er toch mee poetsen.

Er is weinig of niets dat vanzelf gaat. Een wondje geneest vanzelf, maar smeer er toch maar een desinfecterend middeltje op. Gras groeit na het zaaien vanzelf. Zorg wel voor voldoende water en kalk en zo meer. Kinderen groeien vanzelf, maar je moet ze in elk geval te eten geven.

Het geestelijk leven van een mens ontwikkelt zich vanzelf, maar een groot aantal hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar. Zo zijn wij met het H.Doopsel aan het begin gezet van een goede weg, maar om die weg verder te vinden moeten er mensen zijn die de richting aangeven. Kinderen kunnen echt wel bidden, maar ze verdienen hulp daarbij. Ze weten best wat eerlijk  of oneerlijk is, maar vragen om een voorbeeld. Ook als dat goed gaat kan toch nog er vertraging in komen. Dan volgt het vormsel om een extra duwtje in die goede richting te geven en daar horen goede voornemens bij om de vaart erin te houden. Daar tussendoor is er voedsel voor onderweg, "het brood van Jezus" noemen we dat voor de kinderen, de communie, het hulpmiddel dat op deze Sacramentsdag centraal staat. Dat voedsel voor onderweg is er om ons voortdurend te spiegelen aan de levenswijze van Jezus Christus. Omzien naar elkaar, vooral naar de zwakkeren, we weten het wel, maar dat duwtje om tot daden te komen. Het werkt allemaal, maar niet vanzelf, we moeten ermee aan de gang blijven.

Voor de meesten van ons zijn het doopsel en het vormsel verleden tijd, maar de communie blijft een vaak terugkerende uitdaging, die ons telkens opnieuw herinnert aan hetgeen Jezus  tegen zijn apostelen zei: "Zoals de Vader mij voedt, zo voed ik jullie dagelijks", "ik ben het levende brood, voedsel voor elke dag". Nou ja,  dat is wat Hij wenste, dat ze Hem en zijn levenswijze niet in zich opnemen alleen voor een bijzondere gelegenheid, zoals wij taart eten of wijn drinken alleen voor de zondag,  maar dagelijks, dat wil zeggen als brood.

Wat wij hier doen: het brood van Jezus breken en delen is en blijft een voortdurend aansterken om die levenswijze van Jezus Christus vol te houden. De troost van een God die met ons meegaat, de moed en daadkracht die nodig is om die wereld zoals door de Schepper bedoeld te verwezenlijken, daarvan kunnen we niet zeggen: " ca va seul" ,"dat gaat vanzelf". Het zou vervuilen, voortijdig verslijten als we het hier samen niet regelmatig oppoetsen. Deze Sacramentsdag is er om ons daar aan te herinneren. Amen.

Johannes 6,51-58

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.'  Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiĆ«ren: 'Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!'  Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.  Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken.  Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.  Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.  De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.  Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.'

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl